Středověký trhák

Stejně jako "Padesát odstínů šedi" od E. L. Jamesové vzal moderní svět útokem, měl "Le Roman de la Rose" ve své době podobný půvab. Francouzská báseň, dokončená v roce 1280, "byla literární senzací středověku," jak uvedla přední medievalistka Marianne Ailesová, která fragmenty odhalila. "Popularita básně je zřejmá z obrovského množství dochovaných rukopisů a odkazů v jiných literárních dílech," doplnila Ailesová. Její autoři vytvořili příběh, který zkoumal složitost lásky a dvoření prostřednictvím růže, představující ženu, o niž se uchází. Vyprávění plné erotiky a vzrušení bylo v té době neuvěřitelně odvážné.

Zdroj: Youtube

Příběh skrývá scénu tak odvážnou, že by se při ní červenali i ti nejliberálnější moderní vydavatelé. Pod rouškou náboženských metafor vypravěč s nespoutanou živostí zprostředkovává sexuálně nabité setkání poutníka s náboženskou relikvií. Narážky nejsou nijak jemné, když popisuje svou "tuhou a silnou hůl", když klečí před relikvií, "plný hbitosti a elánu, mezi dvěma krásnými sloupy... pohlcen touhou po uctívání".

Cenzura v průběhu staletí

Tato scéna byla tak výrazná, že ji medievalista F. S. Ellis ve svém překladu z roku 1900 ponechal nepřeloženou, skrytou v "nejasnosti originálu". Dokonce i moderní vydání, jako například vydání francouzského nakladatelství Livre de Poche, se rozhodlo tyto řádky vynechat.

Záhada erotiky

Fragmenty rukopisu byly nalezeny přeložené jako knižní vazba, což je vodítko, že mohly být vyříznuty a ukryty kvůli svému kontroverznímu obsahu. Marianne Ailesová spekuluje: "Domníváme se, že tyto konkrétní stránky byly vyjmuty z původní vazby a recyklovány někým, koho scény urážely." Vykresluje tak obraz tajného literárního světa, kde se stíraly hranice vášně a slušnosti.

Znovuobjevení básně oživilo debaty o jejím postoji k ženám a vztahům mezi pohlavími, tedy k tématům, která dříve vyvolávala intelektuální spory v pozdním středověku. Ailesová se domnívá, že sporná povaha těchto scén mohla být důvodem jejich odstranění a následného převázání do vazeb, což byl pravděpodobně akt nesouhlasu.

Objev dlouho ztracené verze "Le Roman de la Rose" je více než akademickou kuriozitou; je to zrcadlo odrážející psychiku našich předků. Odhaluje společnost, která se navzdory zdánlivě přísné morálce oddávala vyprávění o vášni a touze. Ve středověkém příběhu nacházíme spřízněnou duši – připomínku toho, že honba za láskou a projevy lidské sexuality jsou nadčasová témata, která lidstvo uchvacují po celé věky.

Zdroje: livescience.com, nypost.com, mirror.co.uk