Historie objevení Brazílie

Většina z nás se učila, že Brazílie byla objevena Portugalcem Pedrem Álvares Cabralem v roce 1500. Tato událost byla zaznamenána v historických knihách a stala se pevným bodem v našem chápání objevování Ameriky. Avšak objevitel Robert Marx přinesl do tohoto příběhu nečekaný zvrat. V roce 1982 totiž objevil rozsáhlou sbírku amfor, nádob používaných starověkými Římany, na mořském dně v zátoce Guanabara.

Amfory: klíč k rozluštění záhady

Tento nález je fascinující z několika důvodů. Za prvé, amfory byly klíčovými nádobami používanými starověkými Římany k přepravě komodit, jako je víno, olej, obilí a voda. Jejich přítomnost tak naznačuje, že někdo zřejmě podnikl dlouhou cestu do Brazílie. Za druhé, objev se stává záhadným, protože časový rámec koresponduje s dobou před Kolumbovým objevem Ameriky. To by mohlo znamenat, že Evropané dorazili na americký kontinent dříve, než jsme si mysleli.

Důkazy na mořském dně

Zdroj: Youtube

Robert Marx, známý námořní archeolog, se nechal svým objevem vést a pokračoval ve svých průzkumech na mořském dně. Kromě amfor objevil také další artefakty spojené s římskou kulturou, což posiluje teorii, že Římané mohli být prvními Evropany, kteří přišli do Brazílie. Marxovy objevy zahrnovaly také pozůstatky starověké lodi, což přidalo na vážnosti jeho teorii.

Kontroverze kolem Roberta Marxe

Přelomový objev nebyl všeobecně přijat s nadšením a uznáním. Existují skeptici, kteří zpochybňují Roberta Marxe jako seriózního archeologa a tvrdí, že byl spíše lovcem pokladů než vědcem. Jonathan Kirsch podrobil Marxovu práci kritice a tvrdil, že si vytvářel narativy, aby podpořil své teorie.

Kritika a obvinění

Kromě toho byl Marx obviněn z nelegálního sbírání artefaktů a byl mu zakázán další výzkum v Brazílii. Tyto kontroverze dodávají celému příběhu další rozměr a nahrávají diskuzi o tom, jaké důkazy jsou potřebné k potvrzení tak revoluční teorie.

Výzva k přehodnocení historie

Celá záležitost kolem nálezu vraku u Brazílie nás vede k otázce, zda byli Římané skutečně prvními Evropany, kteří dorazili do Ameriky, a jaký to má vliv na naše chápání objevování tohoto kontinentu. Jedno je jisté, záhadná kapitola v historii nás nutí znovu přehodnotit, co jsme mysleli, že víme o minulosti. Je to výzva pro archeology, historiky a všechny, kteří jsou fascinováni tajemstvími minulosti.

Zatímco odborníci dále zkoumají nálezy Roberta Marxe a snaží se zjistit, zda byli Římané skutečně prvními objeviteli Brazílie, my můžeme jenom čekat na další rozuzlení této fascinující historické hádanky. Jedno je jisté, nález vraku u Brazílie může přepsat naše dosavadní povědomí o objevování Ameriky.

Zdroje: mirror.co.uk, ancient-origins.net, grunge.com