V překrásném historickém městě Civitavecchia nedaleko Říma došlo nedávno k objevu, který zaujal celý svět archeologie. Na dně moře byla objevena ztroskotaná římská loď, jejíž stáří se odhaduje na téměř 2000 let. Nález se stal předmětem zájmu jak odborníků, tak i široké veřejnosti, a to nejen kvůli věku a původu lodi, ale také kvůli jejímu nákladu v podobě stovek amfor, které mohou ukrývat tajemství starověkého obchodu a kultury.

Zdroj: Youtube

Tajemná loď z hlubin dějin

Starověký vrak lodi nalezený na dně moře nám připomíná, jak neuvěřitelně bohatou historii má italské pobřeží. Loď, jejíž stáří se datuje do 2. století před naším letopočtem, ležela skryta v hloubce asi 160 metrů, čekajíc na své objevení. Město Řím, které stojí nedaleko od místa nálezu, v sobě nese dědictví starověké římské říše. Italská média nález okamžitě označila jako "poklad amfor", což nám napovídá, že může jít o výjimečný objev.

Pátrání pod hladinou

A jak se podařilo najít ztracenou loď uprostřed mořských hlubin? Za objevem stojí speciální jednotka italské policie, která má za úkol chránit kulturní dědictví země. Archeologická sekce tohoto oddělení spolupracovala s Národním inspektorátem pro podmořské kulturní dědictví a rozhodla se prozkoumat oblast s pomocí moderního technického vybavení.

Jedním z klíčových prvků byl dálkově ovládaný hlídkový člun vybavený ROV (Remote Operated Vehicle), který byl vybaven sonarem a hloubkovou sondou. Technologie umožnila archeologům mapovat podmořské archeologické naleziště a postupně odkrývat poklady z minulosti. Výsledkem bylo nejen objevení vraku lodi, ale také zmapování jeho okolí a nákladu, který s ním byl spojen.

Amfory plné záhad

Jedna ze záhad objevu jsou samotné amfory. Nádoby byly běžně používány v antickém Římě k přepravě různých druhů zboží, jako byl olej, víno či rybí omáčka. K čemu ale konkrétně sloužily amfory nalezené na palubě ztracené lodi, se zatím neví. Jednalo se o zboží určené k obchodu? Nebo mohou obsahovat něco mnohem cennějšího?

Neporušený poklad

Nález starověkých vraků lodí v moři není vůbec neobvyklý, a to zejména ve Středozemním moři. Na dně těchto vod lze najít tisíce ztracených plavidel, která nám připomínají, jak důležitou roli hrála námořní doprava v antickém světě. V roce 2018 byla například u bulharského pobřeží objevena řecká obchodní loď stará více než 2 400 let, která byla oficiálně prohlášena za nejstarší známý neporušený vrak na světě. A v téže době byly v Egejském moři objeveny desítky vraků lodí z řecké, římské a byzantské éry.

Boj o ochranu kulturního dědictví

Oblast kolem Civitavecchie je významným regionem pro historický výzkum a objevy. Město samo je starověkým přístavem, jehož historie sahá až k etruským osadníkům, kteří sem přišli před tisíci lety. Římané později přeměnili přístav v důležitý bod obchodního a námořního provozu. Dnes je Civitavecchia významným výletním a trajektovým přístavem, který spojuje střední Itálii s dalšími středomořskými destinacemi, jako je Sardinie, Sicílie, Tunis a Barcelona.

Avšak spolu s tímto kulturním dědictvím přichází také nebezpečí. Každý rok dochází k nelegálnímu odstranění stovek amfor z nalezišť, což poškozuje historické artefakty a odebírá Itálii její dědictví. V roce 2021 italské úřady uskutečnily razii u belgického sběratele a zabavily stovky nelegálně získaných archeologických kousků v hodnotě přes 9 milionů eur. Ochrana místa nálezu vraku je proto nyní jedním z hlavních úkolů italských úřadů."

Ztracená loď a její tajemný náklad amfor nám připomínají, že dějiny jsou plné nevyřešených záhad. Jaká tajemství se skrývají uvnitř amfor? To zůstává otázkou, na kterou možná jednoho dne dostaneme odpověď.

Zdroje: nypost.com, euronews.com, greekreporter.com