Kdo ví, zda bychom dnes vůbec věděli, jak vzácnou památku máme na území republiky, kdyby přibližně před čtyřiceti lety nepřišla nabídka od Dannyho Douglase, amerického obchodníka a hledače pokladů, na odkoupení starožitnosti nedozírné hodnoty. O tomto pokladu tušil, že se má nacházet právě v tehdejším Československu, ale místo jeho uložení neznal. Suma čtvrt milionu dolarů, kterou tehdy za neznámý předmět nabídl, popíchla špičky politické moci i kriminalisty. Jak by bylo možné, abychom měli takovou vzácnost a nevěděli o ni? Brzy se ukázalo, že nic není nemožné.

Tajemné vyjednávání

Danny Douglas celou dobu vyjednávání o možném prodeji něčeho, co naše orgány tehdy neměly k dispozici, dobře věděl, kde by bylo potřeba kopat, aby se hledání rychle přiblížilo k úspěšnému konci. Z opatrnosti se ale chtěl jistit půl milionem dolarů, které měla republika složit na účet švýcarského právníka. Tyto peníze měly být zárukou, že nalezený předmět dostane skutečně právě Douglas. Jednání se protahovala tak dlouho, až policisté dosáhli svého a Američan nechtěně prozradil víc, než sám chtěl. V jednom z rozhovorů navrhl, aby kriminalisté připravili vše potřebné k hledání nedaleko Karlových Varů.

Blíže k cíli

V té době už dávno probíhaly prohlídky nejrůznějších památek, odborníci hledali v archivech jakoukoliv možnou zmínku o takové vzácnosti, o níž neměl nikdo ani ponětí, prohledávaly se pozůstalosti šlechtických rodů – a to všechno bezvýsledně. Najednou se objevilo vodítko, které nechtěně prozradil sám zájemce o koupi. Poklad měl být zakopán, tedy někde pod povrchem, a navíc na Karlovarsku. Brzy přišlo podezření, že by se takový poklad mohl nacházet na zámku v Bečově nad Teplou.

Neuvěřitelný nález

Tým odborníků s detektory kovů se vydal na místo, ale pátrání se zdálo být k ničemu. Až najedou se detektor rozezvučel v hradní kapli. Právě tady, pod její podlahou, byl brzy objeven Relikviář svatého Maura, skutečný poklad nedozírné hodnoty, jež byl v minulosti majetkem pána Bečova nad Teplou, Heinricha Beaufourt-Spontina. Není divu, že v té chvíli už nikdo neměl zájem s Douglasem dál vyjednávat o obchodu, který měl být patrně uskutečněn na popud dědiců zmiňovaného muže, jenž musel po druhé světové válce jako kolaborant narychlo republiku opustit.

Zdroj: Youtube

Bezpečně uložený poklad

Bylo jasné, že takovou cennost není možné prodat. Začal víc než deset let trvající proces restaurování relikviáře, který zahrnoval jak opatrné čištění, tak i náhradu některých poškozených částí či výrobu nové vnitřní dřevěné vložky. Dnes je tato vzácnost uložena v klimatizovaném prostředí tak, abychom ji dokázali uchovat i pro příští generace.

Zdroje: ceskatelevize, kudyznudy, zamek-becov