Stopy sovětské okupace

Od doby, kdy sovětské boty vstoupily na československou půdu a zanechaly po sobě stopy okupace, uplynulo 55 let. Dnes lze uprostřed houštin narazit na pozůstatky paneláků sovětského typu, které připomínají mrazivé kulisy hororových filmů. Zdá se, že se příroda pokusila tuto oblast získat zpět a rozpadající se stavby pohlcuje zeleň.

Zdroj: Youtube

Historický pohled na Ralsko

Historie Ralska je protkána konflikty i kulturními změnami. Od 17. století bylo místo obýváno převážně německým obyvatelstvem. V roce 1938 se region dostal pod německou kontrolu jako součást Sudet a v letech 1942-1943 zřídil wehrmacht v neobydlené části území výcvikový prostor, kde nakonec vznikla dvě letiště.

V poválečném období došlo k dalším posunům ve vyprávění. Do roku 1946 vznikl vojenský újezd Ralsko, což vedlo k likvidaci některých obcí a k přebudování jiných na vojenské účely. Poté, co v roce 1968 sovětská armáda obsadila území, bylo na okraji vsi směrem k vojenskému letišti Hradčany postaveno několik obytných domů. Nyní už jen ruiny těchto kdysi prosperujících obcí slouží jako němí svědkové jejich minulé existence.

Obec s tajemstvím

Obec Ploužnice v tomto prostředí vyniká. Některé panelové domy, které po sobě zanechali Sověti, byly zrekonstruovány, a nyní v nich žijí sociálně slabí jedinci a ti, kteří na zdejším opuštěném místě hledali útočiště. Díky izolovanosti oblasti a nedostatku základních veřejných služeb je pro obyvatele hlavním lákadlem skromný nájem.

Do Ploužnice si často najdou cestu návštěvníci, hnaní zvědavostí i historií. Pozůstatky její minulosti jsou patrné všude – prázdné skelety bytů, výstřižky z ruských novin nalepené na zdech a přízračné ticho, které město obklopuje. Navzdory rozšířené mylné představě, že za jeho zkázu mohou odcházející Sověti, místní obyvatelé prozrazují, že to bylo trochu jinak.

Po odchodu Sovětů byly byty v panelácích vyklizeny a vymalovány, ale brzy se zde objevili zloději a vandalové, kteří vše zničili.

Vzpomínka na Kličkovy bratry

Ralsko se stalo známým i díky několika slavným obyvatelům. Ve městě Mimoň, které sloužilo jako posádkové město pro Ralsko, chodili do základní školy dva žáci jménem Vladimir a Vitalij Kličko. Bratři, kteří se později stali šampiony v těžké váze v boxu, nazývali místo během svého dětství pět let domovem.

Temná tajemství sovětské nemocnice

Z Ploužnice je to kousek do Kuřívod, které dnes slouží jako centrální středisko celého Ralska. Hluboko v lese stojí sovětská nemocnice, místo, které podle některých skrývá nejtemnější tajemství kraje. Tvrdí, že zdejší půda je zamořena nebezpečnou látkou zvanou tetrachlorid uhlíku, která tu zůstala po Sovětech. Tetrachlormethan, který se kdysi používal jako rozpouštědlo a k čištění oděvů, slouží jako ponurá připomínka sovětské éry.

Kdysi byly pro Ralsko vypracovány ambiciózní plány, které počítaly s tím, že se stane zkušebním místem pro továrny, ale i rozsáhlým domovem nosorožců, kteří se zde měli rozmnožovat. Žádný z velkolepých záměrů se však nikdy neuskutečnil.

Dnes je Ralsko ztělesněním lidských ambicí, minulých konfliktů a odolnosti přírody, která se snaží získat zpět své území. Zatímco velké stavby byly zbořeny, menší stavby se stále tyčí nad krajinou a tiše vyprávějí příběhy o minulých časech.

Zdroje: idnes.cz, euro.cz, pressreader.com