Záhadou je, proč je tato oblast tak silně kontaminována. Proč vykazuje takové úrovně radiace, které připomínají Hirošimu a Nagasaki po pádu atomových bomb? Co se zde stalo?

Nebezpečí pro obec

Zdroj: Youtube

Národní i mezinárodní úřady varují, aby se do oblasti nikdo nepokoušel vstoupit. Obyvatelům v okolních vesnicích a městech způsobuje radioaktivní prach časté zdravotní problémy od vrozených vad až po vysokou incidenci rakoviny. Nikdo ale netuší, proč je oblast tak radioaktivní.

Odhalení starobylého města

Historie lokality je zahalena tajemstvím. Nedávné objevy vědců však naznačují, že odpovědi bychom mohli najít v hluboké minulosti Indie. Když výzkumníci zkoumali popel, narazili na zbytky starobylého města. Ale to, co je naprosto šokující, je hypotéza, že město mohlo být zničeno jaderným výbuchem. Jde o hodně odvážnou teorii, která vychází z interpretace staroindických textů, jako je Mahábhárata. V tomto starověkém eposu jsou podivně podrobné popisy explozí, které připomínají moderní popisy jaderných výbuchů.

Historie versus mýtus

Historik K. Ganguly a archeolog F. Taylor jsou mezi těmi, kteří se pustili do studia staroindických textů a archeologických nálezů. Ganguly uvádí, že některé pasáže z Mahábháraty vypadají jako popisy použití zbraní hromadného ničení. Taylor se zase zaměřuje na rytiny v chrámech, které by mohly obsahovat modlitby za ochranu před "velkým světlem", což by mohlo být interpretováno jako modlitba za ochranu před jadernou explozí.

Kde je pravda

Přes veškerou tuto fascinující spekulaci je důležité poznamenat, že žádná konkrétní teorie dosud nebyla schopna uspokojivě vysvětlit radioaktivní zónu v Rádžasthánu. Je třeba provést další výzkum. Mohlo by se jednat o přirozený jev, možná způsobený určitým geologickým procesem, který zatím zůstává nepochopen.

Je jasné, že dokud nebudou dostupné více empirické důkazy, vědecká komunita bude nápadně skeptická vůči teoriím o starověkých jaderných válkách. Jak upozorňují kritici, měli bychom být opatrní při spojování staroindické mytologie s vědeckými fakty, neboť riskujeme zkreslení historie i vědy.

Co nás čeká?

Odpovědi na otázky týkající se této radioaktivní zóny zůstávají nejasné, ale vědecký zájem neopadá. Možná, že až příští generace archeologů, geologů a jaderných fyziků přijde s novými metodami a technologiemi, dostaneme odpovědi, které hledáme. Do té doby bude ale radioaktivní oblast v Rádžasthánu zahalena tajemstvím.

Zdroje: ancient-hebrew.org, veda.wikidot.com, ordonews.com