Hora Radhošť je vysoká 1 129 metrů, a jedná se tak o sedmý nejvyšší vrchol Beskyd. Je obestřena řadou záhad a pověstí, které ji dělají jedním z nejzajímavějších míst v České republice. Tato mozaika příběhů a legend je pevně ukotvena v historii, obklopena tajemstvím a fascinující krajinou.

Zdroj: Youtube

Tajemství podzemního světa

V hlubinách Radhoště se skrývají podzemní chodby a jeskyně známé jako „ďůry“. Ačkoli účel a původ těchto chodeb zůstávají nejasné, legenda praví, že spojují důležitá místa jako Velehrad či Jablunkov. Jde o pseudokrasové pískovcové jeskyně, které se v zimě stávají útočištěm netopýrů. V minulosti, zhruba v 15. století, je využívali pastevci, byla v nich totiž ideální teplota pro skladování domácích sýrů a ovčích výrobků.

Do rozsáhlého radhošťského podzemního labyrintu prý kdysi vedlo hned několik vstupů. Podzemí přitahuje i různé dobrodruhy. Má se v nich totiž ukrývat poklad velké hodnoty. Nejznámější je jeskyně Volařka, na kterou navazují chodby, které končí v zásypech. Druhou větší jeskyní je Cyrilka nedaleko Pusteven poblíž stejnojmenného altánu. Má 370 metrů, a je tak nejrozsáhlejším pseudokrasovým prostorem na Moravě. Jeskyně zvaná Radochova studna, o které se zmiňují některé historické prameny, nebyla dosud objevena. Dále se tady nachází několik malých jeskyní. Jeskyně nejsou veřejnosti přístupné.

Magické rituály

Podle pověsti stávala socha Radegasta uprostřed pohanské svatyně na vrcholu hory, kde se konaly náboženské obřady a magické obětní rituály. Radegast byl bohem slunce, hojnosti a úrody a lidé sem putovali i z velkých dálek, aby mu přinesli dary v podobě plodin či dobytka. Některé zdroje hovoří dokonce o lidských obětech.

Hora byla od pradávna spojena s pohanským kultem. Na konci jara zde lidé pravidelně slavili letní slunovrat. S příchodem křesťanství se ale vše změnilo.

Ukrytí zlaté sošky

Na horu Radhošť dorazili také věrozvěsti Cyril a Metoděj. Těm se pohanské zvyky nelíbily a údajně nařídili svatyni strhnout a spálit. Pohanští kněží prý v poslední chvíli zachránili alespoň zlatou sochu Radegasta a ukryli ji hluboko v podzemí. Dodnes ji ale nikdo nenašel. Představa skrytých pokladů a svatyní boha Radegasta v těchto podzemních hlubinách však dodává hoře další rozměr tajemství.

A přestože Cyril a Metoděj postavili na místě obětiště kříž ve snaze vymýtit pohanské zvyky, příliš úspěšní nebyli. Ještě dlouho poté sem chodili lidé uctít Radegasta.

Střet kultur

Dnes se na vrcholu hory tyčí kaple svatého Cyrila a Metoděje, což je symbol integrace křesťanské víry a pohanských tradic. Nedaleko odtud však stojí i socha Radegasta připomínající bohatou a různorodou minulost tohoto místa.

Hora Radhošť je mistrovským dílem přírody, které je spojené s historií a legendami. Je to místo, kde se proplétají staré pověsti s moderní kulturou, a kde každý návštěvník může objevit kousek magie. Vydáte-li se na tuto horskou poutní cestu, budete svědky nejenom krásného výhledu a historických památek, ale také neopakovatelné atmosféry a záhad, které jsou jedinečné právě pro Radhošť.

Zdroje: zkrajedosveta.cz, zlin.rozhlas.cz, epochanacestach.cz