Více než jen historická stavba

Na návrší pod Krásnou vyhlídkou v lázeňském městě Dubí stojí mimořádně fascinující, avšak zároveň zlověstná ruina. Tato budova, kdysi výstavní vila slavného továrníka Antona Tschinkela, představuje dnes nejen fyzickou zříceninu, ale také s sebou nosí příběhy a atmosféru, které se vryly do historie. Jednalo se o dětskou psychiatrickou léčebnu, která fungovala v období let 1962 až 1983. V této éře se odehrávaly události, které šokovaly svou hrůzností.

Stavba samotná je dvoupatrová s věží a byla postavena mezi lety 1864 a 1865 Antonem Tschinkelem, významným podnikatelem své doby. Po roce 1885, kdy se Tschinkelův podnik ocitl v konkurzu v důsledku celosvětové ekonomické krize, přešla vila postupně do vlastnictví státu. Během své existence sloužila různým účelům, například jako zotavovna nebo škola za nacistické okupace. Avšak od 50. let 20. století se proměnila v dětskou psychiatrickou léčebnu, kde se léčili děti s duševními poruchami.

Šokující svědectví o hrubém zacházení v léčebně

Právě v této době však docházelo k šokujícím případům hrubého zacházení s pacienty. Existují svědectví, která popisují fyzické tresty a dokonce bití dětí. Jedním ze svědků je muž, který jako malý chlapec strávil v léčebně dva měsíce v roce 1966. Při svém pobytu byl svědkem hrubého zacházení ze strany řádových sester. Nejkrutější pověst ze všech měla zvláště sestra Bonifáca. Brutalita byla v té době součástí léčebného procesu, protože v léčebně se nacházeli i pacienti s těžkými poruchami. Vzpomínky pacientů naznačují, že věznění v děsivých prostorách a podrobování těmto trestům zanechalo na jejich duši trvalé trauma.

Zdroj: Youtube

Experimenty na hraně etiky

Dalším kontroverzním aspektem léčebny bylo údajné používání látky LSD. Existují zprávy, že právě zde byly prováděny experimenty s touto psychotropní drogou. V té době působil v léčebně věhlasný psychiatr MUDr. Stanislav Grof, který byl známý svými pokusy s halucinogeny. LSD bylo tehdy využíváno k léčbě různých duševních poruch, jako jsou deprese, schizofrenie nebo autismus. Nicméně po roce 1968 bylo LSD v Československu zakázáno a přístup k nemocným se výrazně zlepšil.

Ruina jako děsivé svědectví minulosti

Po politických změnách v roce 1989 byl areál dětské psychiatrické léčebny považován za příliš nákladný na provoz a nedostačující pro moderní zdravotnické standardy. Pacienti byli postupně přemístěni do jiných zařízení v okolí. Od té doby zůstává budova opuštěná a zchátralá. V 90. letech prošla ještě poslední rekonstrukcí, ale výbuch v kotelně přinesl další poškození. Dnes je budova s přilehlými pozemky v soukromém vlastnictví.

I přes nejasnosti a kontroverze ohledně používání LSD v dětské psychiatrické léčebně v Dubí tato budova stále vyvolává temné a tajemné pocity. Je místem, které si nese stopy minulosti, kde se mísí tragické příběhy dětí s hrůzou hrubého zacházení. Tajemná atmosféra, která odtud vyzařuje, nás přivádí k zamyšlení nad minulostí a důležitostí lidského soucitu a respektu k duševnímu zdraví.

Zdroje: babinet.cz, tn.nova.cz, www.extra.cz