Zdroje: www.sciencetimes.com, original.newsbreak.com, earthlymission.com


Vadomové jsou jihoafrickým kmenem, pro který jsou typické končetiny se dvěma prsty na nohou.

Pštrosí lidé: Africký kmen trpí zvláštní anomálií

Lid Vadoma se vyskytuje v oblasti Kayemba. Oblasti ležící na severu Zimbabwe. Právě oni jsou známí svým "syndromem pštrosí nohy", jenž se vyznačuje jako "ektrodaktylie". Genetické onemocnění, postihující jen malou část jejich populace. Přesto je právě toto onemocnění tím, co lidi Vadoma skutečně proslavilo.

Ektrodaktylie, nemoc, které se také říká "syndrom humřích drápů" či "dvouprstost", postihuje nohy a ruce. Jejím průvodním a typickým projevem je právě chybějící prst na ruce či noze. Může jít pouze o jeden nebo jich může chybět hned několik.

U lidí z Vadoma chybí prsty tři. Absence prostředních prstů pak způsobuje, že zbylé dva vnější prsty jsou stočené směrem dovnitř. U národa Vadomů se tento syndrom dědí z generace na generaci.

V souvislosti s tímto onemocněním pak postižený není schopen nosit obuv. Způsobuje to převážně tvar zbylých prstů, jež jsou až příliš velké na to, aby se do bot vešly. Přesto se díky této anomálii z postižených stávají výtečně skvělí lezci.

Lidé kmene Vadoma mohou snadno lézt po stromech, kde jim velké prsty pomáhají se zachytit a udržet. Mírné potíže mají pouze při běhu.

I se dvěma obřími prsty na nohou zvládají vše

Ačkoliv ne všichni z kmene Vadoma jsou touto anomálií postiženi, ti, jenž ji mají, se považují za nadřazené. Věří totiž, že dostali zvláštní dar být lepší než ostatní. Díky dvěma obřím prstům se mohou věnovat lezení, sběru plodin ve výškách či rybolovu uprostřed rozbouřené řeky.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

I přes výsadu, která jim byla nadělena, však tento kmen stále častěji přesouvá své působení směrem do nížin. Důvodem je pytláctví, které je v dané oblasti velmi rozšířeno. Lidé kmene Vadoma tak byli nuceni svůj lovecko-sběračský způsob života opustit.

Domorodí obyvatelé Vadomy nemohou uzavírat sňatky mimo svůj kmen. Kmenový zákon byl zaveden proto, aby se u ostatních kmenů nezačaly projevovat znaky nadřazeného dvouprstého těla.

Díky naprosté izolaci od ostatních si nesou svou výsadu, syndrom pštrosích nohou, hrdě dál a často ji tak předávají dalším generacím. Svou anomálii vnímají jako výsadu, rozhodně ji nevidí jako postižení.

Existuje vědecký názor, že tělesné rysy příslušníků kmene Vadoma jsou výsledkem mutace chromozomu číslo sedm. Někteří lidé tvrdí, že tato malformace dolních nebo horních končetin se netýká pouze Vadomů, ale že je častější, než si myslíme. Proto existuje více lidí mimo kmen Vadoma, kteří mají tento jedinečný tělesný vzhled.

Podle vadomské mytologie se jejich předkové vynořili ze stromu baobabu. Stařešinové národa Vadoma věří, že jejich předkové byli jako ptáci, kteří se objevili v atmosféře a usadili se mezi lidmi.