Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.jpost.com, gizmodo.com

Genetická odlišnost

Oblast kolem černobylské elektrárny, známá jako "uzavřená zóna", je od katastrofy opuštěná. Psi však v oblasti zůstali, žijí v opuštěných budovách a shánějí potravu. Tito psi byli více než 30 let vystavení vysokým dávkám ionizujícího záření, což vedlo k významným genetickým změnám.

Vědci provedli výzkum genetické výbavy psů žijících v uzavřené zóně a porovnali ji s DNA psů z jiných oblastí. Zjistili, že psi v Černobylu mají jedinečný genetický podpis se zvýšeným počtem mutací a genetickou rozmanitostí ve srovnání se svými protějšky mimo uzavřenou zónu.

Jednou z nejvýznamnějších genetických změn pozorovaných u černobylských psů je zvýšení exprese genů souvisejících s mechanismy oprav DNA. Toto zjištění naznačuje, že se psi vyvinuli tak, aby lépe "opravovali" poškození DNA způsobené ozářením.

Další významnou změnou je zvýšení počtu buněk zapojených do imunitního systému, což může být reakcí na vyšší úroveň mutací způsobených radiací.

Tyto genetické změny se neomezují pouze na psy v uzavřené zóně. Výzkumníci zjistili podobné mutace i u dalších volně žijících živočichů v oblasti, včetně ptáků, hlodavců a hmyzu. Rozsah genetických změn u těchto zvířat se liší v závislosti na jejich vystavení radiaci.

Imunita proti radiaci

Vědci zjistili, že populace psů zvýšili "porozumění biologickým základům přežití zvířat a v konečném důsledku i lidí v oblastech s vysokým a nepřetržitým environmentálním útokem". Lidově řečeno, psi v této oblasti si do značné míry vybudovali proti radiaci imunitu.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Genetické změny pozorované u psů žijících v uzavřené zóně jsou sice fascinující, zároveň však vyvolávají obavy z dlouhodobých účinků ozáření na ekosystém. Vysoká úroveň mutací a genetická rozmanitost pozorovaná u těchto zvířat může zvýšit riziko vzniku rakoviny a dalších zdravotních problémů. Genetické změny by navíc mohly ovlivnit reprodukční schopnosti těchto zvířat, což by mohlo vést k poklesu populace.

Navzdory potenciálním rizikům spojeným s životem ve vysoce radioaktivní oblasti se psi z Černobylu svému prostředí zcela přizpůsobili. Organizace, jako je Chernobyl Dogs Project, se snaží zajistit péči o psy v uzavřené zóně, včetně lékařského ošetření a kastrace, aby se populace dostala pod kontrolu.

Genetické změny pozorované u psů žijících v Černobylu jsou fascinujícím příkladem, jak se organismy mohou přizpůsobit extrémnímu prostředí. Upozorňují však také na potenciální rizika spojená s vystavením radiaci a na důležitost studia dlouhodobých účinků černobylské katastrofy na ekosystém. Při dalším zkoumání dopadů jaderných havárií a dalších ekologických katastrof je nezbytné brát v úvahu dopady na volně žijící živočichy a potenciální dlouhodobé důsledky pro naši planetu.