Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.jpost.comgizmodo.com

Genetická odlišnost

Oblast kolem černobylské elektrárny, známá jako "uzavřená zóna", je od katastrofy opuštěná. Psi však v oblasti zůstali, žijí v opuštěných budovách a shánějí potravu. Tito psi byli více než 30 let vystavení vysokým dávkám ionizujícího záření, což vedlo k významným genetickým změnám.

Čtěte také

Čtěte také

Orbitální bombardování: Čína otestovala novou zbraň schopnou jaderného útoku

Vědci provedli výzkum genetické výbavy psů žijících v uzavřené zóně a porovnali ji s DNA psů z jiných oblastí. Zjistili, že psi v Černobylu mají jedinečný genetický podpis se zvýšeným počtem mutací a genetickou rozmanitostí ve srovnání se svými protějšky mimo uzavřenou zónu.

Jednou z nejvýznamnějších genetických změn pozorovaných u černobylských psů je zvýšení exprese genů souvisejících s mechanismy oprav DNA. Toto zjištění naznačuje, že se psi vyvinuli tak, aby lépe "opravovali" poškození DNA způsobené ozářením.

Černobylská elektrárna Černobylská elektrárna Zdroj: Shutterstock.com

Další významnou změnou je zvýšení počtu buněk zapojených do imunitního systému, což může být reakcí na vyšší úroveň mutací způsobených radiací.

Tyto genetické změny se neomezují pouze na psy v uzavřené zóně. Výzkumníci zjistili podobné mutace i u dalších volně žijících živočichů v oblasti, včetně ptáků, hlodavců a hmyzu. Rozsah genetických změn u těchto zvířat se liší v závislosti na jejich vystavení radiaci.

Imunita proti radiaci

Vědci zjistili, že populace psů zvýšili "porozumění biologickým základům přežití zvířat a v konečném důsledku i lidí v oblastech s vysokým a nepřetržitým environmentálním útokem". Lidově řečeno, psi v této oblasti si do značné míry vybudovali proti radiaci imunitu.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Genetické změny pozorované u psů žijících v uzavřené zóně jsou sice fascinující, zároveň však vyvolávají obavy z dlouhodobých účinků ozáření na ekosystém. Vysoká úroveň mutací a genetická rozmanitost pozorovaná u těchto zvířat může zvýšit riziko vzniku rakoviny a dalších zdravotních problémů. Genetické změny by navíc mohly ovlivnit reprodukční schopnosti těchto zvířat, což by mohlo vést k poklesu populace.

Čtěte také

Čtěte také

Co by se stalo, kdyby na Měsíci vybuchla atomová bomba?

Navzdory potenciálním rizikům spojeným s životem ve vysoce radioaktivní oblasti se psi z Černobylu svému prostředí zcela přizpůsobili. Organizace, jako je Chernobyl Dogs Project, se snaží zajistit péči o psy v uzavřené zóně, včetně lékařského ošetření a kastrace, aby se populace dostala pod kontrolu.

Genetické změny pozorované u psů žijících v Černobylu jsou fascinujícím příkladem, jak se organismy mohou přizpůsobit extrémnímu prostředí. Upozorňují však také na potenciální rizika spojená s vystavením radiaci a na důležitost studia dlouhodobých účinků černobylské katastrofy na ekosystém. Při dalším zkoumání dopadů jaderných havárií a dalších ekologických katastrof je nezbytné brát v úvahu dopady na volně žijící živočichy a potenciální dlouhodobé důsledky pro naši planetu.