Hrůzné proroctví

Stormberger patřil mezi ty proroky, kteří s jistotou datovali příchod první, druhé a nakonec i "třetí" světové války. Jeho temné proroctví z roku 1830 je poměrně děsivé.

Podle Stormbergera lidstvo skutečně zažije i další světovou válku. Ta se bude odehrávat mezi Amerikou a Ruskem. Nová "studená" válka však bude jen předzvěstí mnohem horší katastrofy. Jaderné války, která ukončí veškeré lidstvo.

Děsivé proroctví z roku 1830 s jistotou předpovídá, že lidé budou v budoucnu doslova kráčet s otevřenýma očima vstříc velkým katastrofám. Ty si však sami zvolí a sami za ně nakonec i zaplatí.

Podle Stormbergera se počátek jedné z nich začíná odehrávat již dnes. V době, kdy Rusko a Amerika neustále soutěží o domnělé prvenství. Vystavují samy sebe na odiv světu. To vše z důvodu dokázat si, která z těchto velmocí má větší sílu.

Amerika má v úmyslu obnovit a znovu uvést do chodu vojensko-průmyslový komplex z dob studené války. Ten by na ruského prezidenta Vladimíra Putina mohl v konečném důsledku působit jako červený hadr na býka.

Mohlo by to nakonec spustit jaderný střet mocností, který by znamenal fatální katastrofu. Stormberger právě před tímto varoval.

Třetí "ničivá" válka

Pokud se Rusko a Amerika pustí do studené války, prorok varuje, že dvě třetiny lidstva může ztratit své životy. To všechno během jedné jediné noci.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Pokud skutečně dojde k nové studené válce, bude proroctví Stormbergera zcela platné. Již teď tak trochu bije na poplach. Lidstvo má však stále naději. Je ale nutné zmobilizovat veškeré síly a vidině třetí světové války včas zabránit.

Možná i z toho důvodu Stormberger přišel se svým proroctvím. Aby doširoka otevřelo oči těm, jež stojí o to lidstvo zachránit. Pokud tak neučiní, vrhne se lidstvo se zavřenýma očima do možná nejničivější katastrofy vůbec.

K tomu je ale potřeba, aby obě mocnosti slevily ze svých zásad a hlavně ze svého ega. Aby se z obou zemí staly přátelé bez arogance a pokrytectví.

Matthias Stormberger byl bavorský pasáček krav a nepříliš vzdělaný člověk. Přesto měl dar. Tím bylo jasnovidectví a schopnost předpovídat budoucnost.

Stormberger viděl třetí světovou válku jako zcela nový a mnohem ničivější střet, který přivede lidstvo k záhubě. Zbraně budou silnější a lidé zuřivější. S jistotou predikoval, že největší hrůza postihne Čechy. „Třetí válka bude koncem mnoha národů. Bavorská země bude zpustošena, Čechy smeteny ze zemského povrchu. Přes všechna tato místa totiž prošli Rudí... ne Francouzi, ale Rudí.“

enigmaplus.cz, www.marianland.com, perdurabo10.tripod.com