Moudrost

Významný profesor a psychiatr D. Jeste a výzkumná psycholožka E. Treichlerová z kalifornského San Diega nedávno na téma „moudrost“ publikovali svou studii v časopise Frontiers in Psychology. Říkají, že moudrost není jen neurčitá vlastnost starých lidí, ale měřitelný charakter, který se podílí na dobrém duševním zdraví. Zkoumání moudrosti je od konce minulého století součástí psychologického výzkumu, jehož cílem je zlepšování duševní pohody a kvality života. „Moudří lidé více prožívají pohodu, životní spokojenost, jsou optimističtější a lépe se vyrovnávají se ztrátami a jinými nepříznivými situacemi," říkají autoři studie.

Je moudrost výsadou stáří?

Jeste a Treichlerová nepopírají, že s přibývajícím věkem se stáváme moudřejšími díky zkušenostem. Pokud jde o pojem „moudrost“, nelze ji prý přesně vymezit, ale vysvětlují ji šesti základními rysy:

  • prosociální postoje a chování – empatie a soucit, pomoc druhým
  • sociální rozhodování a pragmatické znalosti života – rozhodnutí v rámci společnosti, praktický a nezaujatý pohled na život
  • emoční homeostáza – citová stálost
  • reflexe a sebereflexe – uvažování, rozjímání, myšlení, poznání sebe samého
  • hodnotový relativismus a tolerance – postoje a názory k hodnotám
  • uvědomění si nejistoty nebo nejednoznačnosti a účinné řešení těchto situací

Lektvar z těchto složek nám na moudrost žádná babka kořenářka nenamíchá, ale tito výzkumníci věří, že ji jsme schopni rozvíjet a využít v každém věku, pokud budeme pracovat na „dovednostech moudrosti“. To je snažit se porozumět lidem s jinými názory a z jiného prostředí, rozvíjet soucit a pomát druhým, zapojovat se do akcí všeobecného dobra a cvičit rozhodování.

Moudrost mužů, moudrost žen

Tým Jeste a Treichlerové v rámci výzkumu položili 659 lidem ve věku od 27 do 103 let 39 otázek v souvislosti s definovanými šesti rysy moudrosti. Zjistili, že se moudrost u mužů a žen projevuje rozdílně. Muži vnímají moudrost spíše jako kognitivní rozměr, laicky řečeno, vnímání světa kolem, poznávání a chápání, podle žen je to soucit, empatie a sebereflexe, tedy schopnost o sobě přemýšlet. Nemusí to nutně znamenat, že moudrost mužů je rozum a žen cit a že muži jsou lepší, pokud jde o myšlenkové záležitosti a ženy v zažitostech srdečních. Liší se jen jejich pohled na vnímání moudrosti, protože „…se s ženami a muži od dětství jedná jinak,“ říkají. Rozdíly mezi mužským a ženským pojetím nejsou nijak výrazné, ale ovlivňují jejich profil moudrosti – silné nebo slabé stránky. „Moudrá žena a moudrý muž můžou dospět ke stejnému jednání, ale vydat se dvěma různými cestami na základě rozdílů v silných stránkách …“ Rozdíly můžou ženám i mužům pomoci pochopit, jak se o své silné stránky opřít a využívat je, nebo naopak posilovat slabiny. „Pochopení vlastního profilu moudrosti nám může pomoci při snaze najít smysluplný a příjemný život.“ Moudrost je tak jednou z ingrediencí pomyslného koktejlu štěstí a šťastného života.

Zdoje: www.inverse.com, evidencebasedwisdom.com, www.frontiersin.org