Tajemství skryté pod zemí

Na malém kousku Moravy, nedaleko Znojma, najdete malebnou obec Přeskače. Na první pohled vás možná osloví svou klidnou atmosférou. Jakmile se ale podíváte blíže, zjistíte, že se tu ukrývá jedno tajemství. Před několika lety bylo totiž pod obcí náhodně objeveno fascinující podzemí, které se stalo turistickým lákadlem známým jako "Přeskačské podzemí".

Zdroj: Youtube

Historie pod zemí

Přeskače, kdysi domov dvou šlechtických statků, skrývají pod svými ulicemi tajemství už někoik staletí. Síť středověkých chodeb, vybudovaná jedním z původních majitelů, představovala úkryt pro obyvatele i dobytek v době nájezdů a válečných konfliktů. Souběžně s tím sloužilo podzemí jako skrýš pro uchovávání jídla, disponovalo i místnostmi upravenými pro fungování ohniště.

Objekt plný tajemství

Při práci na kanalizaci v roce 2004 bylo toto zapomenuté podzemí náhodně objeveno. Bylo mimořádně zachovalé, a tak se zastupitelstvo obce rozhodlo zpřístupnit ho i veřejnosti. Díky finanční podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova se v roce 2009 podařilo vybudovat vstup do podzemí, historickou expozici a opravit i částečně zachovalou obilní jámu.

Tajemství pod povrchem

Unikátní podzemní síť disponuje hlavní chodbou, dlouhou zhruba 35 metrů, a úzkou chodbou, jež slouží jako koridor ke třem kruhovým místnostem. Celé podzemí je vytesané do tvrdé serpentinitové horniny. Tato hornina je známá svým výrazným vzorem, který nápadně připomíná hadí kůži.

Záhadné prostory

Tři kruhové místnosti jsou skutečným klenotem podzemí. Dvě z nich, větší a vybavené průduchy pro výměnu vzduchu, mohly být ideálním úkrytem pro lidi během konfliktů. Jejich design je takový, že zde bylo možné rozdělat i oheň, což naznačuje, že byly navrženy tak, aby poskytovaly bezpečí a pohodlí po delší dobu. Menší místnost je zase úmyslně vybudována tak, aby sloužila k uskladnění potravin, čímž bylo zajištěno přežití těch, kteří se zde ukrývali. Důkazem využívání těchto místností je nález keramických úlomků, které byly datovány do období od 14. do 17. století. Tyto artefakty nejen potvrzují stáří podzemní sítě, ale také nám poskytují vzácný vhled do každodenního života lidí, kteří v těchto chodbách hledali útočiště.

Neocenitelné dědictví

Přeskače se v roce 2014 staly laureáty soutěže Vesnice roku, a to za vytvoření turisticky atraktivního místa. Každý rok zde přivítají tisíce turistů, kteří jsou fascinováni tajemstvím, které obec skrývá pod svými ulicemi. I když plný rozsah podzemí stále zůstává neznámý, odkrývání jeho tajemství nadále pokračuje.

Zdroje: kudyznudy.cz, znojemsky.denik.cz, krasnecesko.cz