Most mezi dvěma světy

Cahills Crossing byl postaven v 60. letech 20. století a spojuje národní park Kakadu s Arnhem Landem. Tato rezervace půdy vlastněná domorodci je domovem rozmanité krajiny, která zahrnuje záplavové oblasti, řeky, lesy i deštné pralesy. Už překonat tento most může být dobrodružstvím, ale největší nebezpečí přichází s vodou. Pod hladinou se totiž skrývají krokodýli mořští, ohromní lovci, kteří vládnou vodním plochám této oblasti.

Zdroj: Youtube

Nebezpečné schůzky s krokodýly

Krokodýli mořští jsou známí svou obrovskou velikostí a agresivitou. Dorůstají délky kolem 17 stop a mohou vážit téměř 1 000 kg. Kromě svého impozantního vzhledu mají také silný skus a jsou schopni dlouhodobě zadržovat dech pod vodou. To znamená, že jakmile se ocitnete v jejich blízkosti, máte na to, abyste unikli, jen omezený čas.

Za dobrých podmínek se zde vyskytuje asi 5 krokodýlů, problém nastává v období sucha. V tomto období přicházejí velké přílivy, které tlačí kalnou vodu a ryby proti proudu. To je signál pro krokodýly, aby se zde shromáždili a využili bohatou hostinu. V tomto období je hustota krokodýlů ohromující, může jich tu být až 50. To jsou ovšem jen ti jedinci, kteří se dají spočítat. Jak řekl odborník na krokodýly Graham Webb, "na každého krokodýla, kterého můžete vidět, připadá deset jiných, které vidět nemůžete".

Nejnebezpečnější přechod na světě

Každý rok se několik nezkušených řidičů rozhodne vydat na rizikovou cestu přes Cahills Crossing. Často se však stane, že jejich vozy jsou spláchnuty do vody plné hladových krokodýlů. Ti, kdo uvíznou, jsou nuceni vyprostit se z pasti a proběhnout krokodýlí oblast, aby připevnili lana navijáku k břehu a mohli vyprostit své vozidlo. V průběhu let zde došlo k mnoha tragickým úmrtím, kdy neopatrní turisté riskovali překročení pěšky nebo rybařili na břehu.

Bezpečná pozorovatelna

Pokud vás přesto fascinuje svět krokodýlů, nemusíte se obávat o svou bezpečnost. Na západním břehu řeky se nachází bezpečná vyhlídková plošina, odkud si můžete s odstupem prohlédnout, jak krokodýli provádějí svůj rituální lov ryb a vychutnávají si sluneční paprsky. To je místo, kde můžete zažít vzrušení z blízkosti těchto prehistorických tvorů, aniž byste se vystavovali nebezpečí.

Cahills Crossing nás připomíná, že krása divoké přírody nese s sebou také rizika. Pokud se rozhodnete přejít tento most, buďte si vědomi nebezpečí a dodržujte varování. A pokud toužíte po setkání s krokodýly, mějte na paměti, že i z bezpečné vzdálenosti budou tato zvířata vyvolávat velký respekt.

Zdroje: dangerousroads.org, dailydosedocumentary.com, medium.com