Nečekaný objev

Když restaurátoři zahájili pečlivou opravu proslulých hodin, netušili, že stojí na prahu ohromujícího objevu. Během práce na sochách je zaujala socha svatého Tomáše. Nejenže vykazovala zvláštní zvuk, ale také se svou hmotností lišila od svých protějšků. Výsledek rentgenového zkoumání odhalil uvnitř ní válcovitý útvar, a to, co se v něm skrývalo, bylo poselství z minulosti – poselství záměrně zanechané.

Zdroj: Youtube

Sochař Vojtěch Sucharda, který se podílel na renovaci soch po jejich poškození německým ostřelováním, ukryl do sochy archiv svých myšlenek. Poznámky, psané na průklepovém papíře byly svědectvím Suchardova nadšení, vizí a občasných neshod s památkářem Václavem Vojtíškem. Suchardův záměr byl zřejmý; chtěl po sobě zanechat nejen své dílo, ale také kus své mysli, aby se nad ním mohly zamyslet budoucí generace.

Historická přetahovaná

Archivní obsah ukázal Suchardův záměr sochy nově ztvárnit, nikoli je pouze reprodukovat, což byl přístup, který vyvolal debaty mezi ním a Vojtíškem. Diskuze mezi nimi byla barvitě vykreslena prostřednictvím dopisů, které zdůrazňovaly základní napětí a protichůdné názory na zachování historické podstaty orloje. Mezi listy se objevuje i rozmarná povídka, která si z Vojtíška utahuje a vtipně ho líčí jako "malého plešatého muže".

Další odhalená tajemství

Zatímco Suchardovo skryté poselství bylo poutavé, orloj měl ještě další příběhy k odhalení. Za kalendářem hodin se ve skryté dutině ukrývaly zazděné sochy zvířat, úchvatně vyřezávané od počátku 15. století. Historici spekulují, že by mohlo jít o výtvory proslulé parléřovské dílny. Sochy nesoucí symbolický význam, zejména holubice představující Ducha svatého, byly zahaleny tajemstvím. Co vedlo k jejich ukrytí, zůstává předmětem diskusí a zvědavosti.

Nekonečná záhada

Přestože skryté písmeno a sochy byly vyneseny na světlo, orloj si stále drží své tajemství. Pověsti o skryté komnatě uvnitř jeho složitých mechanismů přetrvávají. Přestože její existence zůstává neprokázána, orloj ve svém majestátním tichu stále vyzývá hledače historie.

S pokračujícími restaurátorskými pracemi má být skrytá schránka znovu objevena. Restaurátoři však plánují přidat svůj dotek a zanechat po sobě poselství pro další generace, čímž zajistí, že tradice tichého vyprávění příběhů orloje přetrvá. Staroměstský orloj ve své nadčasové velkoleposti připomíná, že historie není jen o proběhlých událostech, ale také o příbězích, které čekají na své objevení.

Zdroje: prahatv.eu, pressreader.com, ct24.ceskatelevize.cz