Zatímco lidstvo létá raketoplány do vesmíru, Tesla vyvíjí plně autonomní vozidla a spojit se z Česka do Austrálie skrze videohovor je dnes naprosto běžnou záležitostí, islám a právo šaría tyranizuje svými středověkými praktikami i v dnešní době stále velké množství lidí.

Co je to právo šaría?

Tento termín mnoho lidí dodnes děsí. Nejde totiž o nějakou prastarou praktiku, ale systém islámského náboženského práva, který je i v dnešní moderní době v nějakých zemích fanaticky uplatňován. Šaría pochází ze 7. století a vychází především z Koránu a učení proroka Mohameda. Věřícím striktně nakazuje, jak se mají chovat, a to ve všech směrech běžného života. Mluví do názorů lidí od politiky přes obchod až po rodinu, sexualitu či osobní hygienu. Šaría zpočátku znamenala cestu, původně k vodnímu zdroji, později se ale transformovala ve správnou cestu hodnou následování. Proměnila se tedy v soubor norem obsahující takový komplexní návod k tomu, jak být dobrým muslimem.

Jeho interpretace se různí

Každý muslim si tento návod vykládá jinak, od benevolentních až po velmi radikální. Jsou země, ve kterých dokonce nesmí ženy vyjít ven z domu bez doprovodu manžela, bratra nebo otce. Tam, kde mohou vyjít samy, musí být zase jen přísně zahalené, od 13 let nesmí dívky chodit do škol. Právo šaría se však týká i mužů. Ti mají předepsaný povinný plnovous a tradiční oblečení. Výdobytky moderní doby a západní civilizace se považují obecně za nástroj satana.

Tresty za porušení jsou kruté

Pokud dojde k tomu, že by někdo porušil islámské právo, čeká ho celá řada krutých trestů. Záleží, čím se daný člověk proviní. Žena přistižená při manželské nevěře může být ukamenována, a to před očima celé své rodiny včetně malých dětí. Za krádež hrozí useknutí ruky nebo jiné části těla, za požití alkoholu se veřejně bičuje. Některé případy jsou opravdu šokující. Přečtěte si v následujících odstavcích, k čemu všemu může v tomto pro nás mentálně tak vzdáleném světě dojít.

Kde všude se právo šaría uplatňuje

Většina muslimských zemí má sekularizovanou ústavu i právní systém a výše zmíněné excesy zakazuje. Bohužel to tak ale není všude. Právo šaría je stále uplatňováno v některých svazových státech Nigérie, vycházejí z něj soudy v Saúdské Arábii a Íránu. Návrat k tomuto právu ohlásilo Somálsko a šaría se vrátila i do údolí Svát v Pákistánu. V současné době je po návratu Talibánu do vlády hodně diskutován také Afghánistán. Radikální hnutí dodrželo svůj dřívější slib a začalo v Afghánistánu toto právo uplatňovat. V ulicích měst i na venkově vymáhají jeho bojovníci zákony podle náboženských pravidel. Po dvaceti letech předchozí vlády se tak vrací strašák zejména pro afghánské ženy.

Jak to chodí v jednotlivých zemích?

  • Saúdská Arábie

Právní systém této země je založen na přísném výkladu islámského práva šaría. Trest hrozí za vraždu, krádež, homosexualitu či znásilnění, ale také za odpadlictví od víry nebo čarodějnictví. V zemi zůstává i dodnes zachován například systém poručnictví, kdy má nejbližší mužský příbuzný právo spolurozhodovat třeba o tom, zda bude žena cestovat do ciziny nebo studovat.

  • Brunej

V roce 2013 přijal tento malý a bohatý sultanát, který leží na ostrově Borneo jako první stát v jihovýchodní Asii islámské právo, které zaváděl postupně do roku 2019. Uplatňoval tresty jako ukamenování a bičování za pohlavní styk mezi homosexuály, ukamenování za nevěru a amputaci ruky nebo nohy za krádež. V roce 2019 ale Brunej upravil jeho výklad a tresty smrti za homosexuální styk či nevěru zrušil.

  • Súdán

V Súdánu se během třicetileté vlády Umara Bašíra (1989-2019) uplatňovala velice přísná verze islámského práva včetně amputace ruky za krádež, bičování za alkoholismus či kamenování za cizoložství. V září 2020 nová vláda užívání islámského práva zrušila.

  • Nigérie

Šaría byla v zemi zavedena v roce 2000 ve 12 státech na severu země. Islámské tribunály v severních státech fungují paralelně vedle státních soudů. Šaríatské soudy již vynesly několik trestů smrti za cizoložství, vraždu či homosexualitu, žádný ale nebyl až do dnešního dne vykonán.

  • Aceh

Jediná indonéská provincie, která uplatňuje šaríu. Aceh kriminalizuje vztahy stejného pohlaví, a co víc, náboženská policie se zde zaměřuje i na muslimky bez šátků nebo ty, které nosí příliš těsné oblečení, lidi popíjející alkohol či ty, kdo se oddávají hazardu.

  • Írán

Právní systém země se odvíjí od přísného výkladu islámského práva šaría, trest smrti zde hrozí za vraždu, znásilnění, ozbrojené přepadení, obchod s drogami i za nevěru.

  • Pákistán

Šaría v zemi platí, podle odborníků je ale málokdy reálně uplatňována. Třeba homosexuálům hrozí trest smrti, na rozdíl od sousedního Íránu nebo Saudské Arábie však tato země za homosexualitu nikoho neodsoudila.

Reálné příklady ze života

Každý by měl mít možnost svobodně si vybrat, s kým stráví zbytek života. V Íránu mladý muž však neusnesl skutečnost, že si ho devatenáctiletá studentka nechce vzít za muže, a tak ji vchrstl do obličeje kyselinu sírovou. Soud ho odsoudil ke stejnému utrpení, i on měl přijít o zrak kyselinou sírovou.

V Jordánsku dostal otec za vraždu své vlastní šestnáctileté dcery šest měsíců vězení. O život přišla kvůli nemanželskému poměru. Podle soudu to muž udělal pro čest rodiny.

Nigerijské úřady zase odsoudily podle islámského práva k smrti mladou nigerijskou ženu za to, že jako nevdaná během znásilnění otěhotněla. Tato žena byla odsouzena k smrti ukamenováním.

Zdroje: g.cz, echo24.cz, ct24.ceskatelevize.cz