Statečný muž, nebo zločinec na útěku?

Verze Aloise Jiráska o příchodu Čechů na naše území je známá snad každému českému dítěti. Avšak dřívější kronikáři popisovali okolnosti Čechova odchodu z pravlasti méně lichotivě. Sledoval praotec Čech snad spravedlnost, když se vydal na cestu do neznáma, nebo byl na útěku před ní?

Zdroj: Youtube

Pohled do Dalimilovy kroniky

Pokud se podíváme do Dalimilovy kroniky, najdeme tam tvrzení, že se Čech dopustil vraždy a byl zbaven domova. Tento detail se však často zamlčuje, neboť náš hrdina, zakladatel národa, by měl přece být obdivován, nikoli považován za výrostka. Ale co když tato vražda nebyla zločinem, ale činem oprávněného hněvu?

Vražda jako čin oprávněného hněvu

Dalimil tvrdí, že Čech, či spíše Lech – jak ho nazývá Dalimil, byl z Chorvatska. Tato země, kterou nyní známe jako krásné přímořské letovisko, byla kdysi součástí Římské říše. Podle chorvatské pověsti pocházel Čech z města Krapina a měl bratry Lecha a Mecha (některé prameny uvádějí místo jména Mech jméno Rus). Když římský správce Aureolus zneužil jejich sestru Vilinu a jeho družina vyplenila město, Čech se rozhodl pro pomstu.

Aureola zabil v souboji muže proti muži. Pro Římany se ale stal v ten moment hledanou osobou a musel uprchnout. Spolu s ním pravděpodobně opustili Krapinu i všichni obyvatelé, kteří nechtěli dále žít pod římskou nadvládou.

Historické rozpory a nejistoty

Historické záznamy dokládají, že Aureolus opravdu existoval a spravoval oblast dnešního Chorvatska. Ovšem zavražděn byl až v Miláně roku 268, což je na přesun Čechů na naše území poněkud brzy – první Slované se zde objevili až po roce 530.

Důležitost příběhu o příchodu praotce Čecha na Říp

Takže, co z toho všechno vyplývá? Je praotec Čech hrdina, který se postavil proti nespravedlnosti, nebo vrah na útěku před spravedlností? Odpověď na tuto otázku zůstává nejasná.

Jako v mnoha jiných případech i tady musíme vzít v potaz, že historie je často vyprávěná zkresleně a může být ovlivněna ideologickými a kulturními perspektivami. Ať už je pravda jakákoli, jedno je jisté – příběh o příchodu praotce Čecha na horu Říp je důležitou součástí naší národní identity a pověstí, které nás spojují se starověkým světem našich předků.

Zdroje: epochaplus.cz, zoom.iprima.cz, enigmaplus.cz