Letmý pohled do historie

Král Jindřich I. Anglický byl první panovník normanského původu na anglickém trůně. Měl údajně spoustu dětí se svými milenkami, se svou ženou Matyldou však pouze tři. Všechny je měl rád, ale velké naděje vkládal do svého jediného manželského syna Viléma Adelina, který se měl stát jeho nástupcem a dědicem anglo-normanské říše. To mu měl zajistit sňatek s dcerou hraběte Fulka V. z Anjou, který byl královým nepřítelem.

Přípravy na cestu do Anglie

V roce 1120 se král Jindřich chystá na cestu z Normandie do Anglie. Jeho doprovod i syn Vilém se mají vydat na plavbu přes Lamanšský průliv na Bílé lodi. Na její palubu se nalodí přes tři sta pasažéru – Vilém, Jindřichovy nemanželské děti Richard a Matilda, šlechtici, služebnictvo a posádka, který velí kapitán T. FitzStephen. Posádka požádá Viléma o víno, on jí vyhoví a nechá naložit několik sudů. Posádka i doprovod se opijí. Několika lidem je špatně a loď opouští, včetně francouzského hraběte Štěpána III. z Blois, který se později stane posledním normanským králem Anglie.

Bílá loď vyplouvá vstříc své zkáze

Dne 25. listopadu král se svou družinou vyplouvá. Bílá loď ho má následovat. Jak zaznamenal kronikář O. Vitalis, rozveselení cestující naléhali na kapitána, aby se pokusil dohnat královu loď, aby do Anglie dorazili dřív než král. Opilá posádka zběsile veslovala. Když Bílá loď vplula do potemnělých zčeřených vod, narazila na skálu pod vodou poblíž pevniny. Levý bok byl zcela zničen, loď se ihned převrátila a začala se potápět i s cestujícími na palubě. Kronikář napsal, že se Viliam dostal k malému záchrannému člunu a pokusil se odplout. Zaslechl však křik své nevlastní sestry, vrátil se, aby ji zachránil. Několik zoufalých trosečníků, kteří se zběsile plácali ve vodě, se snažili dostat do člunu. Ten se však potopil a všichni se utopili. Prý až na pobřeží bylo slyšet beznadějné volání o pomoc. Dokonce i na palubě lodi, na které plul Jindřich. Byla však tma, nikdo nevěděl, odkud se křik ozývá, a tak pomoc nedorazila. Všichni zahynuli. Přežil jen normanský šlechtic de l’Aigle a jeden řezník. Podle některých zpráv se zachránil i kapitán, volil však raději smrt, než aby se zodpovídal králi za úmrtí jeho dětí.

Tragédie Bílé lodi vede k válce

Krále Jindřicha ztráta syna Viliama naprosto zdrtila. Jeho smrt však vedla i k vleklé nástupnické krizi. Po smrti krále Jindřicha v roce 1135 měla na trůn nastoupit jako právoplatná dědička jeho dcera Matylda. Část šlechticů ji však nechtěla za královnu uznat. Prostě jen proto, že by byla první panovnicí. Na trůn nastoupil Jindřichův synovec Štěpán III. z Blois. To rozpoutalo válku mezi přívrženci Štěpána na jedné straně a Matyldou, která usilovala o své právo, a jejími podporovateli na straně druhé. Válka skončila až v roce 1153.

Nehoda nebo masová vražda?

Vzhledem k okolnostem potopení Bílé lodi a následné krizi existují domněnky, že to nebylo pouhé neštěstí, ale snaha o narušení nástupnictví. Dle pramenů měl Štěpán sice velmi malou šanci zasednout na trůn, přesto anebo právě proto panuje podezření, že byl do potopení lodi zapletený. Loď opustil před vyplutím s tím, že má střevní problémy, a byl to on, který měl z Vilémovy smrti největší prospěch. Pokud skutečně šlo o to zbavit se následníka trůnu, a nehoda lodi byla způsob, jak se vyhnout podezření z vraždy i za cenu desítek nevinných obětí, se nejspíš s jistotou už nezjistí. Ať to je či není pravda, zkáza Bílé lodi i tak nebylo „obyčejné“ neštěstí. Přineslo Anglii dlouhá léta zoufalství a utrpení.

Zdroje: www.ancient-origins.net, www.medievalists.net