Zdroje: edition.cnn.com, phys.org, nationworldnews.com

Místo podobné Marsu

Díky podobnosti s Marsem je Atacama ideálním místem pro testování a studium prostředí podobných rudé planetě. Vědci mohou studovat extrémní podmínky v Atacamě a využít tyto poznatky k vývoji strategií pro průzkum a studium Marsu. Kromě toho je Atacama cenným místem pro studium astrobiologie, tedy života ve vesmíru. Přináší informace o tom, jak můžou živé organismy přežít v drsném a suchém prostředí.

V Atacamě skutečně panují podmínky podobné těm na Marsu. Důkazem jsou i fotografie, na kterých stěží rozpoznáte, zdali jsou z Acatamy nebo z Marsu. Obě oblasti mají mnoho společného, včetně extrémního sucha, vysoké úrovně radiace a nízkého atmosférického tlaku. Studium takových míst na Zemi může poskytnout cenné informace pro pochopení podmínek na Marsu a způsobů, jak planetu v budoucnu zkoumat a případně kolonizovat.

Navzdory extrémní suchosti a drsným přírodním podmínkám není poušť Atacama zcela bez života. Vědci našli v Atacamě důkazy o výskytu mikroorganismů, včetně bakterií, hub a archeí, které jsou schopny přežít v extrémních podmínkách pouště.

Temný mikrobiom

Důvodem je jejich přizpůsobení se extrémnímu suchu a nízké dostupnosti živin v pouštním prostředí. Některé mikroorganismy v Atacamě si například vyvinuly mechanismy pro získávání vlhkosti ze vzduchu, zatímco jiné přežívají díky klidovému režimu.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Mnoho sekvencí DNA těchto mikrobů vědci označili jako "temný mikrobiom". Termín používaný k označení genetického materiálu pro dosud neznámé mikroorganismy, jež je podobný temné hmotě.

Koncept temného mikrobiomu zdůrazňuje skutečnost, že naprostá většina mikrobiální rozmanitosti na Zemi se může nacházet také na Marsu a může být důkazem tamních známek života.

Nedávné technologické pokroky, jako je vysokokapacitní sekvenování a metagenomika, umožňují studovat temný mikrobiom s větší přesností a precizností. Výzkumníci jsou nyní schopni pomocí těchto nástrojů identifikovat mikrobiální společenstva v prostředích, která byla dříve nedostupná, a získat tak nové poznatky o jejich rozmanitosti a funkci. To může být velkým přínosem také při zkoumání rudé planety.