Co skrývala tenká vrstva půdy

Plánovaná výstavba přepychových domů na ukrajinském venkově má zatím červenou. Zhruba jen deset centimetrů pod povrchem půdy byly objeveny pozůstatky kočovného kmene Skytů a jiných válečných kultur v podobě pohřebních mohyl roztroušených po krajině. Je jich téměř sto tisíc a jejich stáří se odhaduje na 4 000 až 5 500 let. Práce na archeologických vykopávkách této jedinečné památky začaly v dubnu tohoto roku v Dněpropetrovské oblasti ve vesnici Novooleksandrivka, deset kilometrů jižně od města Dnipro.

Tamní pohřebiště promlouvají

Až v sedmi metrech vysokých, rozměrných mohylám byly zatím odhaleny pozůstatky dvacet čtyři pohřbů z období od doby bronzové, kultury Skytů, až po středověk. Našly se v nich různé předměty; zlaté šperky, nádobí, hřebeny, dále pak náhrdelníky ze špičáků vlků nebo psů i zbraně. Zajímavým nálezem je hrob, v němž leží kostra muže, vedle něho leží ostatky ženy, po druhém boku je kostra dítěte. V jiném hrobě vedle ostatků lidských jsou i kosti psích tlap. Byla také objevena kostra třicetiletého muže s kostrou dítěte a u nich hrnec, jehož obsah zatím není znám. V jiném hrobě spočívají ostatky mladého bojovníka a předměty, například, železná bojová sekyra, bronzové a kostěné šípy, meč se zlatem pokovenou rukojetí a další. Někteří historikové se domnívají, že toto místo nemuselo sloužit jen jako pohřebiště, ale mohlo být i obětním místem.

Zdroj: Youtube

Dniperský kruh z šedesáti čtyř balvanů

Na tomto archeologickém nalezišti byl odkryt i kromlech o průměru padesát metrů z balvanů, z nichž každý má svůj posvátný význam. Pochází z doby před 5 500 lety, byl součástí mohutné stavby a sloužil jako pohřebiště po více než tisíc let. Opracované kamenné desky podepíraly a zpevňovaly mohylu. Je přirovnáván k jedné z nejznámějších prehistorických památek na světě – Stonehenge. Existuje i domněnka, že stejně jako známé menhiry na anglické Salisburské pláni mohl mít i jiné symbolické významy. Ručně tesané náhrobní kameny, které jsou dle odhadů odborníků až o pět staletí starší než egyptské pyramidy, musely být na místo dopraveny po vodě, povozy nebo v zimě na saních. Hrobky na místě nálezu jsou zcela jedinečné nejen co do počtu a rozsahu, ale i pohřebních darů a nálezů mumifikovaných těl z dávných pohřbů mladší doby bronzové.

Průzkumy přinášejí nové a nové poznatky

Vykopávky na tomto místě stále pokračují a přinášejí další zajímavé informace. Jedna z mohyl, například, pochází z dob indoíránské kultury a svědčí o rozkvětu těchto kmenů i jejich propracované pohřební tradici. Je v ní uložena i rakev z období kolem 4. století př. n. l. Hlavní archeolog Dmitrij Tešlenko, říká: "Je nasnadě, že každý člověk, který byl pohřbený na místě tohoto kurganu, musel být společností, ve které žil, velmi vážený. Jedině tak lze vysvětlit monumentální charakter celé stavby." Práci archeologů, kteří zde odkrývají historii Ukrajiny, bohužel ztěžují vykrádači hrobů, kteří s každou uloupenou cenností zároveň okrádají archeology a historiky o možnosti lépe vykreslit pradávný obraz o životě a kultuře v této oblasti.

Zdroje: archaeologynewsnetwork.blogspot.com, www.thetimes.co.uk, euromaidanpress.com