Skrytý klenot v srdci Číny

Zdroj: Youtube

Jeskynní obydlí, známá také jako "obydlí v zelených jeskyních", jsou výsledkem jedinečné kombinace geografie a lidské tvořivosti. Na plošině, kde sprašová formace může dosáhnout hloubky až několika kilometrů, si naši předkové vybudovali domovy vytesané přímo do krajiny. Díky špatné propustnosti vody a stabilnímu charakteru spraše mohly tyto stavby poskytnout domovy, které byly suché za deště, teplé v zimě a chladné v létě.

První známky jeskynní architektury

První známky jeskynní architektury sahají až do středního a pozdního neolitu. V oblasti Weijialou v provincii Shaanxi byly objeveny stopy osídlení z období kultury Longshan, což naznačuje, že tato forma bydlení byla známá už před téměř 4 000 lety. Jeskynní obydlí jsou rozšířená v provinciích Shanxi, Shaanxi, Gansu, Henan a Hebei, ale svou nejvyšší koncentraci a rozmanitost nabízejí v oblastech Yan'an a Yulin v provincii Shaanxi.

Význam jeskynního bydlení

Bydlení v zemi neslouží pouze jako útočiště před extrémními klimatickými podmínkami, ale také reflektuje harmonický vztah člověka s přírodou. Architektonicky jsou jeskyně mistrovským dílem. Obydlí byla buď vytesána do skalních stěn, nebo vytvořena vykopáním hlubokých jam do země tak, že vytvářejí čtyřúhelníková nádvoří. Obyvatelé si pečlivě vybírali místa pro stavbu podle tvaru terénu a světelných podmínek. Výsledkem byla místa, kde se snoubila krása architektury s pohodlným bydlením.

Inovace pro pohodlné bydlení

Klíčovým prvkem podzemních domů bylo vyhřívané cihlové lůžko – "kang", propojené s komínem. Toto inovativní řešení nejenže efektivně vytápělo prostor, ale také zajistilo dobré větrání a čistý vzduch. Mnohá obydlí mají okna vytesaná nad vchodem, což umožňuje přirozené osvětlení vnitřních prostor. Klenutá konstrukce střechy zase poskytovala stabilitu a větší prostor uvnitř. Výsledkem bylo příjemné a funkční bydlení, které obstálo v čase.

Malby na stěnách jeskynních obydlí

V průběhu staletí se kolem jeskynních obydlí vyvinula bohatá kultura a tradice. Obyvatelé severního Shaanxi například vyzdobili stěny svých obydlí barvitými malbami. Zpočátku měly tyto malby praktický účel – chránily stěny před odlupováním nebo poškozením. Postupem času se však vyvinuly ve skutečná umělecká díla odrážející ducha a kulturu lidí.

Dokončení jeskynního obydlí bylo vždy důvodem k oslavě. V den kolaudace se v obci konala velká hostina, známá jako "zahřívání jeskyně". To nejen posílilo společenské vazby mezi sousedy, ale také odrazovalo špatné duchy.

I když mnoho těchto jeskynních obydlí bylo s rychlou urbanizací opuštěno, několik obyvatel se rozhodlo zůstat a zachovat tuto tradici. Díky moderní technologii a zájmu veřejnosti, vyvolanému například úchvatnými záběry z dronů, jsou dnes tyto skvosty znovu objevovány a oceněny. Mnoho z nich bylo restaurováno a stalo se turistickými atrakcemi, což ukazuje, že stará architektura a tradice mohou koexistovat s moderním životem.

Zdroje: chinatoday.com.cn, depts.washington.edu, chinatoday.com.cn