Cesta pod zem

Kdysi byla pod Zlínem celá síť krytů a únikových chodeb, dnes už ale většina z nich dávno neexistuje. Stále ale lze projít jednou chodbou, která vede z bývalého baťovského areálu až k dnešní sportovní hale. Měří 700 metrů a jde vlastně o únikový tunel z protiletadlového krytu. V době války měl sloužit zaměstnancům firmy Baťa, kteří se díky němu mohli dostat v případě bombardování do bezpečí.

Chodba je plná zatáček, což má své opodstatnění. Podzemí bylo záměrně klikaté, a to kvůli ochraně před případnými tlakovými vlnami způsobenými bombardováním.

Tajemné dveře i výlezové šachty

Únikový tunel byl vybudovaný v roce 1944 jako bezpečnostní opatření proti leteckým útokům a stal se nepostradatelným prvkem obrany města. Chodba spojující baťovský areál se sportovní halou má hned několik výlezů. Vstup je u 23. svitovské budovy a před vandaly a bezdomovci ho chrání pevné ocelové dveře. V chodbě lze také narazit na dveře, které vedou k bývalé Nemocnici Atlas. Kdyby šlo ve válce do tuhého, převáželi by tudy zraněné. Další těžké ocelové dveře spojují chodbu s podzemím mrakodrapu, bývalou administrativní budovou firmy Baťa.

Během cesty podzemní chodbou lze narazit i na několik výlezových šachet. Jedna je například poblíž vchodu do mrakodrapu od třídy Tomáše Bati, další je v parčíku za sochami Tomáše a Jana Antonína Baťových a poslední pod sportovní halou.

Místo pro dokumenty i pěstování žampionů

Po válce však postupně zanikala důležitost krytu i únikových chodeb. Část krytu začala sloužit jako depozitář pro uložení důležitých dokumentů, které zde měly být v bezpečí. Daleko překvapivější využití dostal podzemní tunel po znárodnění baťovské továrny a následném přejmenování na Svit. Ve vlhkém podzemí začal podnik pěstovat vlastní žampiony, které pak dodával do zlínských restaurací.

Dobový tisk tehdy pěstírnu žampionů využil pro ideologickou propagandu a hlásal, že pochoutka kapitalistů se konečně dostane na jídelní lístek i pracujícího lidu. Po pěstírně žampionů už ale kryt a chodby žádné využití nenašly.

Tajná chodba zastavila stavbu křižovatky

O podzemí pod centrem Zlína se začalo hodně diskutovat až před pár lety, kdy začala rekonstruce jedné z nejrušnějších křižovatek ve městě. Magistrát musel stavbu odložit právě kvůli tajné chodbě, kterou v tu dobu vlastnila zkrachovalá obuvnická firma Svit. Aby mohly práce pokračovat, bylo třeba vyřešit vlastnické vztahy. Zlínská radnice se nakonec rozhodla chodbu z protileteckého krytu odkoupit za 4,5 milionu korun.

Neprobádané podzemí čítá desítky krytů

Tunel spojující bývalé baťovské závody s dnešní sportovní halou však není jediný, který se pod továrním areálem nachází. Podle historiků jsou v této lokalitě více než tři desítky krytů a pro tisíce lidí a stovky kilometrů tunelů. Bohužel k nim schází mapy či jakákoli jiná dokumentace. Dodnes tak není zlínské podzemí dokonale podchycené a zmapované.

Zdroje: ct24.ceskatelevize.cz, www.idnes.cz, zlin.rozhlas.cz