Tajemný svět pod východním Pacifikem

Pod hladinami východního Pacifiku, nedaleko Střední Ameriky, se skrývá zcela nový svět - svět, který byl objeven pod podmořskými sopkami. Vědecký tým v čele s Dr. Monikou Bright z Vídeňské univerzity provedl průlomovou expedici na výzkumné lodi Falkor. Tato expedice odhalila dosud nepoznaný ekosystém, skrytý pod povrchem hydrotermálních průduchů.

Co jsou hydrotermální průduchy?

Hydrotermální průduchy jsou podmořské vulkanické horké prameny, které vznikají v důsledku tektonické aktivity. Aktivita způsobuje proudění horké vody a chemicky bohatých látek skrze pukliny v zemské kůře. Prameny přitahují pozornost vědců již několik desetiletí, ale dosud se jejich zkoumání soustředilo na oblasti nad nimi. Nová expedice však rozšiřuje naše znalosti o těchto fascinujících ekosystémech na novou úroveň.

Zdroj: Youtube

Bakterie: Klíč k životu

Podmořská sopka, která byla středem pozornosti této výzkumné mise, hostila nejen tradiční živočichy, jako jsou plži a červi, ale také skupiny mikroskopických chemosyntetických bakterií. Tyto bakterie hrají klíčovou roli v ekosystému, protože jsou schopny využívat chemické látky z průduchové tekutiny k produkci energie.

Živočišný život pod zemským povrchem

Co je však opravdu revoluční, je objev živočichů žijících pod mořským dnem. Tým vědců odhalil, že někteří živočichové, jako například trubénky, cestují pod zemským povrchem prostřednictvím průduchové tekutiny, aby kolonizovali nová místa. To má zásadní dopad na naše porozumění těmto ekosystémům, neboť nám ukazuje, že existuje komplexní interakce mezi živočichy nad a pod povrchem průduchů.

Objevná cesta byla zpřístupněna díky podvodnímu robotovi jménem ROV SuBastian, který byl vybaven síťovými krabicemi. Tyto krabice byly umístěny na trhlinách v zemské kůře, a poté byly po několika dnech odstraněny spolu s kůrou. Vědci tak odhalili skrytý život živočichů, kteří jsou schopni osídlit a žít pod povrchem průduchů.

Harmonie života nad a pod povrchem

"Nový ekosystém, který jsme objevili, nám ukazuje, že život je mnohem odolnější a vynalézavější, než jsme si mysleli," řekla Dr. Monika Bright. "Existuje nádherná harmonie mezi živočichy nad a pod povrchem, která je závislá na jedinečné kombinaci faktorů."

Experimenty ve velkých hloubkách

Výzkumný tým také provedl experimenty, které se zaměřily na šíření druhů puklinami v zemské kůře. Tyto experimenty probíhaly v hloubce 2 500 metrů a testovaly hypotézu o tom, jak se živočichové šíří novými oblastmi. Výsledky experimentů budou teprve podrobně analyzovány.

Celý objev otevírá nové otázky ohledně života v hlubinách mořských ekosystémů a ukazuje, že naše chápání oceánů je stále velmi omezené. Schmidt Ocean Institute a jeho vědecký tým nás posunuli vpřed v našem úsilí objevovat a chránit to, co ještě neznáme. Moře, plné neuvěřitelných tajemství a života, stále čeká na to, abychom ho plně prozkoumali.

Zdroje: livescience.com, phys.org/news, explorersweb.com