Bouře jako předzvěst změny

Kochův život se navždy změnil po prudké bouři, která jednoho červnového dne postihla jeho vesnici. Když vyšel následující den sekat trávu na loukách pod vesnicí, objevil něco neobvyklého. Bouří rozbouřený potok v jednom místě vymlel břeh a Koch si všiml něčeho, co se tam lesklo.

Zdroj: Youtube

Jeho zvědavost ho přivedla k objevu tisíců zlatých oválů – nevěděl, že právě objevil asi 5000 až 7000 keltských zlatých mincí, tzv. duhovek, které vážily dohromady kolem 40 až 50 kilogramů. Kochovy nevědomé děti měly radost z nových hraček, zatímco on sám hloubal nad tím, co to může být.

Zlato, které není jen hračkou

Tyto malé lesklé "hračky" však přitáhly pozornost židovského obchodníka, který okamžitě rozpoznal jejich pravou hodnotu. Zpráva o zlatých mincích se rychle rozšířila po vesnici a místní se shromáždili kolem potoka, aby se podívali na další nalezené mince. Tento nález mohl přinést alespoň dočasnou úlevu od hladu, který vesnici sužoval.

Zpráva o nálezu se ale bohužel dostala i k místním úředníkům, kteří to oznámili majiteli panství, knížeti Karlu Egonovi Fürstenberkovi. Kníže, cítíc, že nalezené zlato je právě jeho majetkem, vyslal skupinu drábů, aby mince od vesničanů získali a prozkoumali místo nálezu. Většina pokladu byla převezena do Prahy, kde byla roztavena a zpracována na dukáty.

Dědictví podmokelského pokladu

Dnes se mohou návštěvníci vesnice Podmokly podívat na malý pomníček označující místo, kde byl tento cenný poklad objeven. Když stojíte u tohoto pomníku a zamyslíte se nad tím, co všechno se v těchto končinách stalo, zahalí vás vlna záhad a tajemství. Mohla být keltská truhla plná zlata skrytá bohatým Keltem v době, kdy bylo jeho etnikum na ústupu? Nebo mohl keltský kotlík plný zlata mít mystický význam a být použitý při náboženských obřadech?

Podmokly: Nejen místo ztraceného pokladu

Ačkoli může být příběh o ztraceném pokladu fascinující, okolí Podmokel má mnohem více co nabídnout. Oblast je domovem několika turistických atrakcí, a to včetně Skryjských jezírek a vodopádů Na Čůráčkách.

Skryjská jezírka, klenot v srdci kraje

Skryjská jezírka jsou dvě malá jezírka, která se nacházejí nedaleko obce Skryje. Okolní krajina tvořená tmavošedými horninami sopečného původu vytváří kouzelnou atmosféru, kterou doplňují dvě malá jezírka, které od sebe dělí jen několik metrů.

Přírodní divadlo vodních sil

Vodopády Na Čůráčkách, jen kousek od Podmokelského potoka, jsou dalším přírodním skvostem, který stojí za návštěvu. Tyto vodopády vznikly na tvrdých vyvřelinách, které odolávaly erozi během doby ledové, kdy se řeka Berounka hloubila do podloží.

Když příště navštívíte Podmokly, nezapomeňte se zastavit u památníku podmokelského pokladu a představit si, jaké bylo živobytí vesničanů v době, kdy zde byl nalezen tento neuvěřitelný poklad. Ale nezůstávejte jen u této fascinující historie. Okolní příroda je stejně úchvatná a stojí za to, aby byla objevena.

Zdroje: novinky.cz, ctidoma.cz, sberatel.info