Projekt Bloom, která vznikl na rýsovací desce společnosti Sitbon Architectes jde ale ještě dál a přináší další krok v zelené architektuře. Polo ponořená tobolka Bloom nejenže dokáže samostatně pracovat s fotosyntézou, ale také filtruje slanou vodu na sladkou a varuje před tsunami.

Pěstování mikroskopických mořských organismů, by mělo řešit problematiku oteplování a zvyšování hladiny Zdroj: Profimedia.cz

Problematika globálního oteplování a zvyšování hladiny moří znervózňuje krajiny napříč planetou. Prognózy jsou takové, že do roku 2050 by se hladiny moří měly dostat o 16 cm výše, než je tomu dnes. Projekt Bloom proto počítá s pěstováním mikroskopických mořských organismů, které by měli pomáhat řešit problematiku oteplování a zvyšování hladiny. Organismy, jako je fytoplankton totiž hraje klíčovou roli při zpracování uxidu uhličitého, který je hlavním důvodem skleníkového efektu.

Bloop je polo ponorné centrum, které je zakotvené na mořském dně systémem kabelů, který svými senzory kontroluje výšku hladiny a kvalitu vody v oceánech, řekách nebo pobřežích. Záleží, kam tuto buňku "zaparkujete". Cílem tohoto projektu je snížení uhlíkové stopy každé průmyslové zóny nebo města za použití fotosyntézy. Tedy použití zelených rostlin při přeměně oxidu uhličitého na kyslík.

Polo ponořená tobolka Bloom, filtruje slanou vodu na sladkou a varuje před tsunami Zdroj: Profimedia.cz

Horní část, z celkově 45 metrů velkého Bloopu, by měla být určena k bydlení a pěstování rostlin. Spodní část by měla vyplňovat velká akvária fytoplanktonu, na které by měl dohlížet stálý personál vědců a mořských odborníku.

Počítá se s tím, že první místo, kde bude tato vodní farma nainstalována, bude Indický oceán.  Asie je totiž prvním kontinentem postiženým zvyšováním hladiny z důvodu znečistění ovzduší a navazujícího skleníkového efektu. Na futuristicky vyhlížející buňky plné rostlin a akvárií s fytoplanktony je nyní kladena zodpovědnost za budoucnost planety a jejích obyvatel.