www.livescience.com, www.thesciverse.com, headtopics.com

Plazmový vodopád

Plazmu vyvrženou nedaleko jižního pólu Slunce zachytil za pomoci specializovaného fotografického zařízení Eduardo Schaberger Poupeau, astrofotograf NASA.

Plazmový vodopád je z vědeckého hlediska známý jako polární korunová protuberance, označovaná také jako PCP. S běžnými slunečními protuberancemi má společné smyčky plazmatu či ionizovaného plynu, které magnetické pole vytlačí pryč ze slunečního povrchu.

Poupeau uvedl, že zachycená plazmová stěna dosáhla výšky přibližně 100 000 km nad povrch Slunce. To odpovídá výšce osmi planet velikosti Země naskládaných na sebe.

Vědci stále zkoumají rychlost, s jakou se plazmový vodopád pohybuje. Proud plazmy může podle NASA dosahovat rychlosti až 36 000 km/h. To je o dost více, než běžné magnetické pole dovoluje. Vědci se tak snaží rozluštit, co za touto protuberancí stojí.

Podle NASA lze protuberance spatřit v blízkosti magnetických pólů Slunce. Vznikají mezi 60 a 70 stupni severní a jižní šířky. Právě to vede k jejich kolapsu zpět ke Slunci, protože síla magnetických polí narůstá směrem k pólům. Jejich návrat pak vytváří jakýsi vodopád naplněný plazmou.

Plazma nacházející se uvnitř protuberancí neputuje volným pádem. Je pod neustálou kontrolou magnetického pole.

Ohnivá sprcha

Jednou z teorií vysvětlující rychlost plazmového vodopádu mohou být dvě fáze erupce, kterými protuberance procházejí. První je pomalá. Plazma během ní pouze vystřeluje směrem vzhůru. Druhá fáze, kdy plazma putuje ke svému výškovému vrcholu, je rychlá. To může dle vědců ovlivnit rychlost, s jakou se plazma vrací na povrch.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Plazmový vodopád je středem zájmu jaderných fyziků. Důvodem jsou především koronární hmota, která sluneční protuberance často doprovází a magnetické pole Slunce schopné snadno ovládat smyčky plazmatu v polárních oblastech.

Právě bližší poznání těchto jevů by pak vědcům mohlo pomoci zdokonalit experimentální reaktory potřebné pro jadernou fúzi.

Související články

NASA uvedla, že protuberance nejsou výjimečným jevem. Mohou se objevit každý den. Přesto je plazmový vodopád zachycený Poupeauem neobvyklý. Jedná se o takový druh protuberance, která doslova zasypala Slunce sprchou ohně.

Vědci zároveň varují, že přiblížením Slunce k 11. slunečnímu maximu mohou protuberance nabrat na četnosti a závažnosti. Je proto potřeba bližších zkoumání, aby se zabránilo případným rizikům.