Mont Blanc: Stoletá proměna

Zdroj: Youtube

Jedním z pozoruhodných příkladů těchto změn je Mont Blanc, majestátní hora ve francouzsko- italských Alpách. Před sto lety ji zachytil na fotografii švýcarský pilot a fotograf Walter Mittelholzer, když ji přeletěl se svým dvouplošníkem. Hora byla tehdy pokryta sněhem a mohutnými ledovci. Dnes je pohled na Mont Blanc jiný. Leckde zmizel sníh, ledovce se stáhly a na světle jsou skalní výchozy, které byly dříve zakryty vrstvou ledu.

Skotští vědci, inspirováni tímto historickým obrazem, se rozhodli provést srovnání. S pomocí leteckých snímků provedených dnes a před sto lety rekonstruovali proměnu Mont Blanc. Výsledky jsou zarážející a varující zároveň. Horské potoky, které byly kdysi naplněny ledovými masami, dnes většinou vysychají. Ledovce ustupují a místo nich se objevují holé skály. Tato změna v krajině není pouze estetická, ale má dalekosáhlé dopady na ekosystémy, vodní toky i na naše klima.

Pohled na mizející himalájské ledovce

Podobný trend lze pozorovat i v jiných částech světa. Himálajské ledovce, které slouží jako zdroj vody pro mnoho řek a vodních systémů, se stahují s alarmující rychlostí. Špionážní satelity, které byly kdysi využívány k sledování geopolitických situací, nyní pomáhají vědcům sledovat mizení ledovců v této oblasti.

Svědectví o tání Arktidy

Švédský fotoreportér Christian Åslund ve spolupráci s aktivistickou skupinou Greenpeace zachytil tento trend na fotografii. Na jedné z jeho snímků je vidět člověk v člunu před obrovským ledovcem. Porovnání s fotografií z předchozího století výmluvně ukazuje, jak téměř celý ledovec zmizel. Åslund, který navštěvoval Arktidu po dobu dvaceti let, popisuje úbytek ledu a ústup ledovců jako zřetelné důsledky změny klimatu.

Jak globální změna ovlivňuje dnešní svět

Tento trend se neomezuje pouze na odlehlé oblasti, ale má vliv na celý svět. Úbytek ledu v horách ovlivňuje vodní režim, mění teploty oceánů a ovlivňuje biodiverzitu. Důležitými faktory těchto změn jsou zvyšující se emise skleníkových plynů, které jsou výsledkem lidské činnosti, včetně průmyslu a dopravy.

Nezvratné důsledky

Pokud nebudeme jednat rychle a rozhodně, dopady těchto změn budou mít dalekosáhlé a nezvratné důsledky. Už nyní se objevují extrémní počasí, změny v sezónách a ohrožení ekosystémů. Je naší povinností přijmout opatření k omezování emisí skleníkových plynů, podporovat udržitelné způsoby života a hledat inovativní řešení, která by mohla zvrátit tento nebezpečný trend.

Zachování naší planety pro budoucí generace vyžaduje kolektivní úsilí a spolupráci všech zemí. Bez ohledu na to, zda jsme přímými svědky těchto změn, či nikoli, měli bychom jednat pro blaho naší planety a všech jejích obyvatel. Nejde jen o to, jak se naše planeta změnila za posledních 100 let, ale jaké změny zanecháme pro příští generace.

Zdroje: theguardian.com, theguardian.com, phys.org