Všechny čtyři Pitcairnovy ostrovy jsou zámořským územím Velké Británie. Najdete je v Tichém oceánu. Obydlený je pouze jediný z nich - (druhý největší) Pitcairn. Žijí tam potomci vzbouřenců z lodi Bounty. Zbylé tři ostrovy - Henderson, Ducie a Oeno - jsou liduprázdné...

Nejmenší hlavní město na světě

Ostrov Henderson je největším ze všech. Tento korálový ostrov je pokrytý deštným pralesem a místní přírodní rezervace je na seznamu světového dědictví UNESCO. Je jedním z mála, jehož příroda je dodnes téměř nedotčená. Další ostrov - Pitcairn - má vulkanický původ a hlavně je jediným obydleným místem. Na severu ostrova leží se nachází jediné obydlené místo Pitcairnových ostrovů – hlavní město Adamstown. Ve třicátých letech zde žilo přes 200 lidí, do současnosti se ale počet dramaticky snížil na několik desítek obyvatel.

Zbylé dva ostrovy - Oeno a Ducie - jsou vlastně atoly se zanedbatelnou nadmořskou výškou (ostrov Ducie má v nejvyšším bodě nadmořskou výšku 3 metry).

Co tam roste a lítá?

Vegetace na největším ostrově Henderson neprošla nijak výraznou proměnou. Ostrov je porostlý nízkou vegetací - je vysoká 5 až 10 metrů. A jak už to u izolovaných ostrovů bývá, žije na něm plno endemitských druhů.

Žádné původní savce zde ale nenajdete. Ale žijí tu pozoruhodní ptáci. Všechny 4 druhy nelétavých ptáků nikde jinde na světě nežijí.

Bezobratlí živočichové jsou také jednou velkou neznámou, ale předpokládá se, že i mezi nimi budou budou endemité. Velmi málo se dosud ví o různých druzích ještěrek a beozobratlých. Žije zde krab palmový - největší suchozemský poustevnický krab. Dorůstá délky kolem 40 centimetrů, ale i mnohem více (největší nalezený kus údajně měřil 1 metr). Svými mohutnými klepety dokáže bez problému rozbít i kokosové ořechy. Žije zde i langusta hrotorohá (Panulirus penicillatus; obr. dole vpravo) a kareta obrovská (Chelonia mydas; obr. dole vlevo). Svůj domov zde našly obrovské želvy sloní (Testudo elephantopus). Poslední želva jménem Ms T, byla jednou z pěti želv, které byly dovezeny na ostrov Pitcairn od 30. let. Dnes už tam žádné nežijí.

Mnozí mořští měkkýši a houby nebyli dosud identifikováni. Ostnokožci a mořské okurky na tom jsou podobně. Povrch ostrova Henderson je pokrytý korály, a ty pokrývá hustá vegetace. Půda je složena z odumřelé vegetace a roste na ní velmi málo druhů stromů.

Pitcairnovy ostrovy jsou rájem pro vědce. Při expedici bylo najednou objeveno 90 nových druhů živočichů. A to je teprve začátek...