Cestování je jednou z nejvíce fascinujících aktivit, které nám umožňují objevovat nová místa, kultury a přírodní krásy. Ačkoli dnes máme k dispozici moderní navigační systémy a přesné mapy, stále nás fascinuje dívat se na staré mapy a zjistit, jak naši předkové vnímali svět. Jednou z nejzajímavějších map je ta, kterou v roce 1513 nakreslil osmansko-turecký admirál a kartograf Hadži Ahmed Muhaddin Piri, přezdívaný Piri Reis. Je v ní totiž zakreslen i kontinent, který byl podle dostupných pramenů objeven až daleko později.

Kde se mapa vzala

Tato mapa, která byla vyryta na gazelí kůži, je jednou z nejstarších existujících postkolumbovských map světa a na svou dobu je velmi podrobná. Její přesné detaily a zobrazení relativně nedávno objevených severoamerických a jihoamerických kontinentů vědce překvapují a vyvolávají mnohé otázky. Je možné, že Piri Reis předběhl svou dobu? Dosud jsme žili v tom, že Evropané Antarktidu objevili až v roce 1820!

Mapa Piri Reis byla podle všeho ztracena a zapomenuta po několik staletí, a to až do roku 1929, kdy na ni narazil ředitel tureckého muzea Halil Ethem. Toho okamžitě zaujala.

Zdroj: Youtube

Záhadná Antarktida bez ledu

Největší zvláštností je nejen to, že je na mapě zakreslena Antarktida, ale skutečnost, že je znázorněna bez svého tradičního ledového příkrovu. To je snad největší záhada, protože podle vědců ji v takové podobě mohli uvidět lidé přibližně v období kolem roku 4000 před naším letopočtem.

A i když nová studie publikovaná v odborném časopise Journal of the Royal Society of New Zealand tvrdí, že existují důkazy, že maorští mořeplavci se na Antarktidu dostali ještě o víc než 1200 let dříve než Evropané, záhadu to neřeší. Ani oni by totiž nemohli kontinet vidět bez ledu.

Divoké teorie: Dávná civilizace i mimozemšťani

Piri Reis tvrdil, že mu k nakreslení mapy pomohly tajné dokumenty z konstantinopolské knihovny, které pocházely i z roku 400 před naším letopočtem. Ty se však nedochovaly, takže tvrzení nelze ověřit.

Pokud tedy za vznikem mapy nestojí mimozemšťané, jak se někteří lidé domnívali, kdo tedy? Podle amerického profesora Charlese Hapgooda mohli Antarktidu objevit dávní Sumerové. Nebo snad jiná zapomenutá vyspělá civilizace?

Většina odborníků je však k podobným teoriím skeptická a tvrdí, že mapa obsahuje nepřesnosti a zobrazení kontinentu na jihu je pouze náhodné.

Nezodpovězené otazníky

Ať už turecký admirál čerpal z jakýchkoliv historických pramenů, dnes je jeho mapa považována za cenný historický artefakt a je pečlivě uchována v muzeu. A přestože její přesnost je stále diskutabilní, přitahuje pozornost lidí po celém světě. Je totiž svědectvím o dovednostech a poznání našich předků a ukazuje nám, jak se náš pohled na svět a jeho mapování vyvíjel a změnil.

Zdroje: 1001inventions.com, owlcation.com, ancient-origins.net