Balijští teenageři nemají jednoduchý život. Jakmile se objeví známky puberty, tedy skutečného dospívání, přichází čas na rituální pilování zubů. U dávek ke pokynem k takovému zákroku první menstruace, u chlapců mutování hlasu. Proč se k tak drastickému zásahu do těla v této zemi přistupuje? Prý jde o to, aby se mladí lidé s částmi zubů zbavili i šesti negativních vlastností, které bychom pro naši kulturu mohli přirovnat ke křesťanským smrtelným hříchům. Jde o chamtivost, pýchu, hněv, chtíč, žárlivost a také náklonnost k alkoholu. O tom, zda je možné se takto zbavit podobných zlořádů bychom asi s Balijci mohli diskutovat celé hodiny, ale jejich přesvědčení a lpění na tradicích je pevné i v dnešní době.

Zbavit duši zla

Obřad, kterému jeho příznivci říkají metatah nebo mepandes, je založen na víře, že v každém z nás je skryto dobro i zlo a právě pilování zubů má zajistit jejich rovnováhu a dosažení klidu na duši každého člověka, která se tak následně dokáže lépe vyrovnávat s nástrahami života a nepodléhá špatným vlastnostem.

Nejpozději před svatbou

Jak vlastně takový rituál probíhá? Špičáky a řezáky dospívajících lidí - a v případě, že se to nestihne dříve, tak alespoň v rámci přípravy na svatbu - se kusem bambusu částečně zbrousí.

Tradiční, "nutné", ale nákladné

Rodiče na Bali tento obřad považují za svoji povinnost vůči vlastním dětem. Vidí v něm možnost a záruku zajištění klidu i dobrého a vyrovnaného života jejich potomků v souladu s ostatními dospělými lidmi. Proto se také tento obřad většinou pořádá právě ve chvíli, kdy mladý člověk, doposud ještě dítě, vstupuje do světa dospělých. Protože jde ale o společenskou událost, která vyžaduje poměrně velké náklady, může se stát, že ji rodina odkládá tak dlouho, jak jen je to únosné. Vstoupit do manželství, aniž by byl některý ze snoubenců symbolicky zbaven svých negativních vlastností, je prakticky nemožné. Navíc do doby, než mladí lidé tímto obřadem projdou, jsou stále považovány za děti a jako takoví nemohou do manželství vstoupit.

Zdroj: Youtube

Šetří se i na Bali

Pokud je na tom rodina finančně skutečně špatně a z vidiny dvojích výdajů - na rituál mepandes a následnou svatbu - se jejímu živiteli točí hlava, není nemožné obě slavnosti spojit dohromady a výdaje tak snížit prakticky na polovinu. Chytré a vynalézavé řešení si nachází poměrně hodně příznivců. Jak ale takový rituál vlastně probíhá? Všechno začne obřadným očištěním hlavní postavy slavnosti, následuje modlitba k bohu Slunce Suryovi a pak už může kněz vykonat posvátný zákrok, zatímco se ostatní členové rodiny a pozvaní hosté modlí. Následuje další společná modlitba, které se již s upravenými zuby účastní i nově dospělý člověk, jemuž jsou tímto přiznána práva i povinnosti jako všem ostatním. Chtěli byste se takovému rituálu podvolit?

Zdroje: ubudcommunity, baliskytour, villabossibali