Na archeology čekal fantastický nález celá desetiletí

Údajně již v roce 1904 se geolog F. Negri domníval, že na mořském dně mezi ostrůvkem Elafonisos a Lakónií leží město. Jeho nález se však připisuje oceánografovi N. Flemmingovi ze southhamptonské univerzity, který podmořské město v hloubce tři až čtyři metry v roce 1967 objevil. O rok později se do města, které dostalo název podle apoštolů Pavla a Petra Pavlopetri, vrátil s archeology z Cambridge University a spolu s řeckým profesorem A. Delivoriasem město zmapovali a datovali. Teprve až v roce 2007 začali podmořské město zkoumat Britové J. Henderson a Ch. Frenchman a I. Spondilis z úřadu řeckých podmořských starožitností. V souvislosti s vývojem moderních technologií pro zkoumání mořského dna zahájil v roce 2009 Henderson výzkumný projekt, který trval do roku 2013. Pomocí laserového skenování bylo možné vytvořit i 3D modely a tak obrázek jak mohlo město vypadat.

Neznámý svět, neznámá civilizace

Není nutné zdůrazňovat, že měl Pavlopetri pro archeology nesmírný význam. To, co ale objevili, předčilo všechna jejich očekávání. Potopené město se rozkládá asi na 30 000 metrech čtverečných. Zachoval se půdorys, který pomohl badatelům poodhalit pohled na život jeho dávných obyvatel. Jsou tu pečlivě rozvržené ulice a nádvoří, našly se i náboženské stavby a hroby. Během průzkumu bylo objeveno 15 obytných budov, každá měla nejméně 12 místností a velkou halu, což svědčí o tom, že město obývala privilegovaná vrstva. V podmořském městě byly nalezeny i tisíce keramických střepů. Co však badatele nesmírně překvapilo, je síť potrubí v ulicích, což naznačuje, že obyvatelé měli vybudovaný vodovod a kanalizaci.

Zdroj: Youtube

Zkáza města

Tým anglických a řeckých archeologů a mořských geologů datoval stáří města na pět tisíc let. „Není pochyb o tom, že se jedná o nejstarší potopené město na světě," řekl Henderson. „Nacházejí se zde pozůstatky z let 2 800 až 1 200 př. n. l., tedy dávno před slavnými dny klasického Řecka. Na světě existují starší potopená místa, ale žádné z nich nelze považovat za ‚plánované‘ město, proto je tento nález tak jedinečný.“ Pokud jde o teorie, proč se Pavlopetri ocitlo na dně moře, vědci se domnívají, že k tomu došlo při sérii zemětřesení a následnému zvýšení mořské hladiny nebo poklesu půdy, případně že ho smetla tsunami. „Velmi pravděpodobně se jedná o kombinaci prvních dvou,“ řekl D. Sakellariou z Řeckého oceánografického institutu a pokračoval: „Jako nejstarší potopené město na světě je opravdu úžasné. Nejenže ukazuje, jak lidé v té době žili, je také velmi zajímavé pro přírodovědce, protože vody kolem něj jsou mělké.“ Vědci doufají, že další moderní technologie odhalí i dosud skrytá tajemství starověkého města i více o životě jeho obyvatel. A možná bude jednou přístupné i návštěvníkům prostřednictvím podmořských prohlídek.

Je to bájná Atlantida?

Objev ztraceného města zcela jistě oživil pověsti o bájné Atlantidě. Pavlopetri je první město v Řecku objevené na dně moře, které vzniklo dřív, než ji řecký filozof Platón zmínil ve svých zápiscích kolem roku 360 př. n. l. Podle něho však kontinent oplývající bohatstvím zmizel v hlubinách před 9 000 lety. „Atlantida je mýtus, ale je to mýtus, který udržuje podmořský výzkum," řekl Sakellariou. „Dosud bylo prozkoumáno méně než procento dna světových oceánů. Pavlopetri je mimořádný nález, ale v hlubinách je toho ještě mnohem více, co je třeba najít,“ dodal. Existenci Platónovy země polobohů nejspíš nepřipouští žádný vědec na světě, ale teorií těch, co v ní věří, je mnoho. Mohla zmizet ve Středozemním moři, nebo leží pohřebená pod dnešní Antarktidou.

Na závěr cituji slova kurátora historie z Newyorského státního muzea Ch. Orsera: „Vyberte si jakékoli místo na mapě, které si dokážete představit, a někdo bude tvrdit, že právě tam byla Atlantida…“ Možná už zítra budou novinové titulky hlásat: „Bájná Atlantida objevena“, Pavlopetri ale i tak zůstane vzácným nálezem a důkazem o dosud neznámé vyspělé civilizaci.

Zdroje: www.secret-greece.com, www.pavlopetri.org, www.nationalgeographic.com, www.theguardian.com