První setkání s Patomským kráterem

Historie Patomského kráteru sahá až do roku 1949, kdy ruský geolog Vadim Kolpakov narazil na podivný úkaz poblíž Irkutska. Událost zahájila éru zkoumání a spekulací, které trvají dodnes. Kolpakov byl první, kdo přišel s myšlenkou, že kráter mohl být výsledkem dopadu meteoritu. Avšak nedokázal nasbírat dostatek důkazů, které by tuto teorii potvrdily.

Zdroj: Youtube

Vylučování teorií

Novější výpravy a expedice byly šťastnější a získaly vzorky, které umožnily vyloučit mnoho teorií, jež se objevily po Kolpakovově objevu. Teorie o vulkanické erupci byla zamítnuta, neboť kráter byl relativně malý a v okolí nebyly známky sopečné aktivity. Teorie o jaderném výbuchu se také ukázala jako neplatná kvůli nedostatku radiace v okolí. A co teorie o přistání UFO? I ta je lichá, protože by nedokázala vysvětlit přítomnost vápence v kráteru.

Zatímco mnoho teorií bylo vyvráceno, myšlenka, že kráter má spojitost s tunguzskou událostí z roku 1908, stále zaujímá mnoho badatelů. V roce 1908 totiž došlo k tajemnému výbuchu v blízkosti řeky Podkamennaja Tunguska, pouhých 70 kilometrů od Patomského kráteru. Prvotní domněnka byla, že se jednalo o dopad meteoritu, ale nebyly nalezeny žádné úlomky a místo události bylo spíše bažinatým močálem než kráterem.

Dopad tělesa z vesmíru

Jedna z teorií tvrdila, že úlomky meteoritu byly pohlceny bažinami, ale vědecký konsenzus se přiklonil k názoru, že dopadla spíše kometární tělesa, která se skládala z ledu a při dopadu se z větší části vypařila. Patomský kráter, navzdory své podobnosti s tunguzskou událostí, byl datován na přibližně 250 let, což ukazuje na to, že obě události pravděpodobně nesouvisí.

Nicméně, ačkoliv se mnoho teorií vyšetřovalo a vyvrátilo, tajemství Patomského kráteru stále přetrvává. Jistý pokrok byl dosažen v teorii o výbuchu páry, kdy se magma pod povrchem setkalo s vodnatými horninami, ale stále si tím nejsou vědci na sto procent jistí. Jedna z možností zahrnuje i existenci zaniklého meteoritu pod kráterem.

Kráter v pohybu

Kromě záhadného původu existuje také zajímavý fakt, že tento kráter není statickým útvarem. Pravidelně mění svůj tvar a zprávy hovoří o tom, že stromy v jeho okolí rostou mnohem rychleji než v jiných oblastech. To pouze zvýrazňuje tajemství místa a jeho potenciální sílu.

Celá záhadná historie kráteru nás nutí k zamyšlení nad tím, jak málo stále víme o planetě, na které žijeme. I přes pokrok ve vědeckém výzkumu existují místa, která odmítají odhalit svá tajemství. Kráter je jedním z těchto tajemných a fascinujících míst naší planety, a možná nám jednoho dne poskytne odpovědi na otázky, které nám dosud unikají.

Patomský kráter je jedním z největších záhadných fenoménů našeho světa, který je připravený vyvolávat údiv a obdiv těch, kteří se k němu odváží přiblížit.

Zdroje: historicmysteries.com, curioushistorian.com, amusingplanet.com