Pársové vyznávají zoroastrismus, jedno z nejstarších vyznání. Někteří historici dokonce považují tuto víru za historicky první nejstarší světové náboženství v dějinách. Původně Pársové obývali území dnešního Íránu. Poté, co se oblast stala terčem muslimského dobývání, přesunuli se do Perského zálivu. V důsledku muslimské perzekuce se ale nakonec v 10. století přesunuli do Indie. Tvoří nejvzdělanější a nejbohatší etnickou skupinu v Indii. Na celém světě žije asi 120 tisíc Pársů, nejpočetnější komunita je pak v okolí indické Bombaje a na východním pobřeží Afriky.

Zdroj: Youtube

Boj světla a tmy

Když se Pársové ocitli v cizí zemi, rozhodli se vzdát se svého rodného jazyka a přijali za své i indický způsob oblékání a zdobení. Svého náboženství, jehož kořeny sahají až do období druhého tisíciletí před naším letopočtem, se ale vzdát odmítli. V náboženství Pársů hrají klíčovou roli různé obřady a rituály. A je nutno podotknout, že některé z nich jsou dosti podivné.

Podle zoroastriánů je život o věčném boji zla a dobra, respektive světla a temnoty. Náboženství uctívá tři živly - vodu, půdu a oheň. Nejdůležitější je pro ně oheň, který symbolizuje jejich boha.

Mrtvá těla visící na věži ticha

Právě proto, že jejich boha symbolizuje oheň, odmítají své mrtvé pohřbít spálením. Jejich zvykem je nebožtíky vytavit na sloupech, kterým se říká "věže ticha". Těla nechají na slunci vysušit a o zbytek se postarají ptáci, především pak supi.

Jenže tento hluboce zakořeněný rituál musí v dnešní době čelit několika překážkám. V prvé řadě se v Indii ozývají hlasy, že jde o nehygienickou záležitost a že z mrtvých těl se mohou vzduchem šířit různé nemoci. Dalším problémem jsou supi, kterých razantně ubývá. Problém pak představuje i slunce důležité v souvislosti s procesem vysychání těla. Bombaj je totiž na sluneční paprsky skoupá, neboť je většinou zahaluje smog. Těla se pak nesuší, ale spíše hnijí.

Nečekaná inovativní řešení

Pársové se ale rozhodli výzvám postavit čelem a vymýšlejí nejrůznější inovativní řešení. Jedním z nich je sluneční kolektor. Soustava panelů by pomohla s koncentrací slunečních paprsků. Myšlenka vychází z předpokladu, že odražené paprsky budou mít větší intenzitu. Podle propočtů by měly kolektory vysušit lidské tělo na kostru za necelých pět dní. Někteří Pársové ale namítají, že nejde o přirozený proces.

Dalším řešením je nápad, že by komunita začala chovat vlastní supy. Je ale otázkou, zda by se Pársům ohrožené supy dařilo chovat. Jde totiž o poměrně náročný proces.

Vymírání kvůli bohatství

Dalším významným problémem je vymírání Pársů. V této komunitě je značné množství bohatých a úspěšných lidí s velkými majetky. A právě toto bohatství má za následek razantní úbytek Pársů.

Důvod je prostý. Mladíci z pársijských rodin jsou tak zhýčkaní penězi, že vedou zahálčivý život a jsou líní pracovat. To se ale nelíbí pársijským dívkám, které se pak čím dál častěji vdávají mimo komunitu. A zatímco potomci pársijského muže, který za manželku pojme dívku mimo komunitu, mohou přistoupit k jejich víře, u žen to neplatí. Pokud si tedy vezme za manžela někoho mimo komunitu, jejich potomci se už nemohou stát členy pársijské rodiny. Takové dítě pak nemá ani nárok na peníze z pársijských fondů, které bývají velmi tučné. Přesto se mnohé ženy rozhodnou raději pro schopného nepársijského manžela, byť se tím připraví o obrovské jmění.

Problém by mohla komunita vyřešit snad jen tím, že by přestala své ženy diskriminovat a přiznala by víru i potomkům s nepársijskými muži. Zda to ale udělá, nikdo neví.

Freddie Mercury, nejslavnější Párs

Nejslavnějším Pársem byl zřejmě legendární zpěvák kapely Queen Freddie Mercury. Narodil se v Zanzibaru pársijským rodičům z Gudžarátu. Jeho celá rodina praktikovala zoroastrismus. A přestože byl Mercury velmi hrdý, že je Párs, samotnému náboženství zcela nepodlehl. Dokazuje to i fakt, že když zemřel, vedli sice smuteční obřad kněží zoroastrismu. Pak se ale nechal spálit, což je v rozporu s vírou komunity.

Hledání rovnováhy mezi minulostí a přítomností

Přesto, že v dnešní době se Pársové snaží najít rovnováhu mezi svými tradičními hodnotami a moderním světem, jsou stále fascinující a unikátní komunitou, která se snaží skloubit svoji bohatou historii s moderními výzvami. Jejich víra, tradice a příběhy nám připomínají, jak různorodý a pestrý může být náš svět.

Zdroje: idnes.cz, wikipedia.org, bbc.co.uk