Muzeum nabízí 45 tisíc jedinečných exponátů mikroskopických škůdců. Ti všichni se nachází pod střechou ojedinělého muzea. Žádné takové muzeum jinde nenajdete. Je to skutečný unikát. Uvidíte spoustu fotografií s hostiteli prohrávajícími svůj boj. A uvidíte i spoustu exponátů in natura. Doporučujeme předem nejíst. A slabším povahám vůbec do muzea nechodit.

Rostliny i živočichové nemohou a ani nežijí ve vzájemné izolaci, ale ve složité síti přímých i nepřímých vztahů. A parazitismus je právě jedním z takových vztahů. Parazité jsou živočichové, kteří využívají jiné živočichy (hostitele) jako svůj „příbytek“ a i jako zdroj potravy.

Čtěte také

Jak vypadá porod v zemi s nejhorší lékařskou péčí na světě?

Čtěte také

Jak vypadá porod v zemi s nejhorší lékařskou péčí na světě?

Většinou parazit svému hostiteli neškodí, ale jsou zde, jak tomu obvykle bývá, i výjimky. A ty jsou v povědomí lidí spíše, než neškodní parazité.

Mezi škodlivé parazity patří třeba známý parazit způsobující malárii. Další známí parazité jsou i pijavice, škrkavky, motolice, měchovci nebo hlísti. Většina z nás se při představě parazita neubrání nejen hnusu, ale i strachu. Muzeum se snaží tento pohled trochu změnit a láká své návštěvníky, aby zkusili poznat parazity a jejich život bez předsudků a bázně.

Nejdelší tasemnice na světě 

Tasemnice asi patří asi mezi nejděsivější druh parazita. Stálým exponátem muzea je devět metrů dlouhá tasemnice. V Americe v 60. letech byste v tisku našli inzeráty propagující tasemnice jako prostředky na hubnutí.

Čtěte také

Pojďte prožít iniciační rituál muslimských chlapců

Čtěte také

Pojďte prožít iniciační rituál muslimských chlapců

Muzeum jako žádné jiné

Bylo založeno v roce 1953 v tokijské čtvrti Meguro z finančních prostředků doktora Satoru Kamegai (1909-2002). V muzeu se expozice stále obměňují, probíhají tam i různé vzdělávací semináře. 

V prvním patře se nachází poměrně neškodná úvodní expozice o parazitech, ale se vstupem do druhého patra se situace ale přiostří. Na druhém patře se už seznámíte s životním cyklem parazitů - to vše uvidíte na 300 biologických vzorcích uchovaných v 5 % formalinu. A uvidíte fotografie poškozených orgánů hostitelů - lidí i zvířat.