Muzeum nabízí 45 tisíc jedinečných exponátů mikroskopických škůdců. Ti všichni se nachází pod střechou ojedinělého muzea. Žádné takové muzeum jinde nenajdete. Je to skutečný unikát. Uvidíte spoustu fotografií s hostiteli prohrávajícími svůj boj. A uvidíte i spoustu exponátů in natura. Doporučujeme předem nejíst. A slabším povahám vůbec do muzea nechodit.

Rostliny i živočichové nemohou a ani nežijí ve vzájemné izolaci, ale ve složité síti přímých i nepřímých vztahů. A parazitismus je právě jedním z takových vztahů. Parazité jsou živočichové, kteří využívají jiné živočichy (hostitele) jako svůj „příbytek“ a i jako zdroj potravy.

Většinou parazit svému hostiteli neškodí, ale jsou zde, jak tomu obvykle bývá, i výjimky. A ty jsou v povědomí lidí spíše, než neškodní parazité.

Mezi škodlivé parazity patří třeba známý parazit způsobující malárii. Další známí parazité jsou i pijavice, škrkavky, motolice, měchovci nebo hlísti. Většina z nás se při představě parazita neubrání nejen hnusu, ale i strachu. Muzeum se snaží tento pohled trochu změnit a láká své návštěvníky, aby zkusili poznat parazity a jejich život bez předsudků a bázně.

Nejdelší tasemnice na světě

Tasemnice asi patří asi mezi nejděsivější druh parazita. Stálým exponátem muzea je devět metrů dlouhá tasemnice. V Americe v 60. letech byste v tisku našli inzeráty propagující tasemnice jako prostředky na hubnutí.

Muzeum jako žádné jiné

Bylo založeno v roce 1953 v tokijské čtvrti Meguro z finančních prostředků doktora Satoru Kamegai (1909-2002). V muzeu se expozice stále obměňují, probíhají tam i různé vzdělávací semináře.

V prvním patře se nachází poměrně neškodná úvodní expozice o parazitech, ale se vstupem do druhého patra se situace ale přiostří. Na druhém patře se už seznámíte s životním cyklem parazitů - to vše uvidíte na 300 biologických vzorcích uchovaných v 5 % formalinu. A uvidíte fotografie poškozených orgánů hostitelů - lidí i zvířat.