Věc, které si nedokážeme vysvětlit, nebo nejsou obecně platné a zdůvodnitelné, zavírá většina populace do škatulky neexistující, nebo dokonce hlouposti. Přitom ale mezi námi žijí skutečně lidé, kteří dokáží vidět a vnímat anebo dokonce i komunikovat s tím, co jiným očím zůstává skryté.

Nešťastně „vyvolení“

Čas od času dokonce rozjitří pozornost médií zpráva o někom s nadpřirozenými schopnostmi.

Jedním z těchto lidí je například student Jeremy Deane z Londýna, jemuž se před spaním předměty jeví v děsivé přízraky, ochrne mu tělo a nemůže se hýbat. Tyto „vidiny“ zmizí v okamžiku, kdy znovu získá kontrolu nad svým tělem.

A právě tyto stavy nejsou ojedinělé, ale obdobné pocity popsali i další lidé.

Spánková paralýza

Neschopnost pohybu, tlak na hrudi, strach a divné pocity, někdy dokonce halucinace. Takto nejčastěji popisují své pocity lidí, jimž se pak přihodí něco, co označujeme jako paranormální jev. Podle odhadu vědců se něco takového stane v průběhu života až 10 % populace.

Vědecké pracoviště pro výzkum paranormálních psychických jevů při univerzitě Goldsmiths vidí jako příčinu obdobných přízraků a pocitů spánkovou paralýzu.

Při spánkové paralýze funguje amygdala, část mozku, která vyhodnocuje smyslové vjemy a spouští případnou emoční odezvu. Tou může být i strach nebo pláč u malých dětí. Tento stav může být ještě zesílený tím, že se člověk nemůže hýbat, což ve finále ještě zásobí stresující zážitek.

Na spánkovou paralýzu přitom působí nedostatek spánku, nepravidelný spánkový režim, nadměrné používání stimulantů i fyzická únava. Velkým rizikem je i spánek na zádech, jelikož při něm může při spánkové paralýze nejsnáze dojít k zablokování dýchacích cest.

Fáze REM – živé a děsivé sny

Během spánku člověk prochází různými fázemi, které mají své charakteristické projevy.

Fáze REM (Rapid Eye Movement), pojmenovaná podle rychlého pohybu očí, které ji provázejí, je charakteristická živými sny a tím, že se při ní člověk skoro nehýbe. Je to způsobeno tím, abychom se chránili, když bychom měli tendence se během divokých nebo zlých snů jakkoli zranit.

Některá vidění však spánkovou paralýzou vysvětlit nelze. Nestaly se během usínání ani probouzení, navíc bývají mnohdy spjaty s určitými místy. Mohou být aktivovány například některými specifickými zvuky, jež mají frekvenci, jíž naše tělo / ucho nemůže slyšet, ale tělo na ně reaguje nevysvětlitelnými pocity strachu a chvěním. Jiné pocity mohou být zase vyvolány elektromagnetickým polem.

Vše je v naší hlavě

Výklady se různí, žádný není vědecky podložen, aby nám dal na paranormální jevy odpověď.

Jak se ale zdá, duchové existují pouze v našich hlavách.

„Tyto jevy nevyžadují žádné skutečné duchy, podzemní proudy, nízkofrekvenční zvuky ani slabá magnetická pole. Je k tomu potřeba jen jediná věc, a tou je síla sugesce,“ říká britský psycholog Richard Wiseman.

Už ve středověku si mnozí lidé stěžovali, že je v noci navštěvují démoni. Brali na sebe buď mužskou nebo ženskou podobu a nutili své paralyzované oběti k sexu. Naše 20. století zase pro změnu ovládli mimozemšťani a UFO. Vysvětlení by mohlo být právě ve spánkové paralýze.

Zdroje:

www.stoplusjednicka.cz

cs.wikipedia.org

ispanek.cz