Co říkaly starší teorie

Někteří astronomové a další vědci původně předpokládali, že tento záhadný objekt, jaký dosud nebyl nikdy spatřen, mohla být mezihvězdná kometa nebo asteroid. Objevila se i teorie, že šlo pravděpodobně o úlomek planety z jiné hvězdné soustavy, která se podobá Plutu, nevylučovali ani vesmírnou loď. Snažili se najít vysvětlení jak získal svůj nezvyklý tvar, byl kilometr dlouhý a sto metrů široký, jeho neobvyklé odchýlení od předpokládané dráhy a náhlé zrychlení, i to, jak objekt vstoupil do naší sluneční soustavy. Pohyb tělesa kolem Země nasvědčoval i tomu, že se mohlo jednat o průzkumnou sondu, tedy umožnil nějaké vesmírné civilizaci prohlédnout si zblízka jedinou obydlenou planetu této hvězdné soustavy. Tvrzení pro tuto domněnku pak podrobně popsal teoretický fyzik A. Loeb ve své knize o prvních známkách inteligentního mimozemského života.

Rok 2021 nabízí jiná vysvětlení

Spoluautor nové studie Y. Zung z francouzské observatoře říká, že Oumuamua mohlo vzniknout z komety nebo planety mnohonásobně větší, než Země, že se mohlo vytvořit kolem hvězdy, která se nejspíš podobá našemu Slunci. Teorií je více. Také vědecký pracovník A. Jackson a profesor S. Desch publikovali v březnu tohoto roku své nové poznatky. Uvedli, že to mohl být úlomek dusíkového ledu, který se odtrhl v jiné hvězdné soustavě naší galaxie před 400 až 500 miliony let. Odhadují, že podobných útržků, které mohly vznikat při srážkách objektů v hlubokém vesmíru od nás vzdáleném tisíce světelných let, můžou být v mezihvězdném prostoru až biliony. S tím nesouhlasí ani A. Loeb, ani harvardský astrofyzik A. Siraj, kteří tvrdí, že v galaxii není k vytvoření dusíkatých ledovců dostatek materiálu, což podložili výpočty.

Zdroj: Youtube

Co je tedy ten záhadný vesmírný doutník?

Jak řekl Siraj: „Dusíkový model je nyní mimo hru. To znamená, že je záhada Oumuamua otevřená…“ Nové průzkumy, tvrdí, že nelze jednoznačně přijmout vysvětlení, že se jednalo o „přírodní jev“. Profesor Loeb s mezinárodním týmem dobrovolných odborníků, včetně Siraje, začal pracovat na projektu Galileo, který se snaží, mimo jiné, hledat mimozemské inteligentní bytosti. Spolupracují s nimi observatoře a astronomové po celém světě. Je-li v tuto chvíli něco, na čem se astronomové shodnou, pak je to fakt, že naší sluneční soustavou pravidelně prolétají neznámé objekty, které představují široké pole pro budoucí výzkum. „… netvrdíme, že to byli mimozemšťané. Ať tak či onak, určitě se to brzy dozvíme,“ říkají.

Zdroje: phys.org/news, www.theguardian.com, www.youtube.com