Proměna stavby v naleziště

Vše začalo zdánlivě nevinně. Stavbaři, kteří pracovali na položení inženýrských sítí, neměli tušení, že v podzemí zahrady leží relikvie dávno zapomenuté civilizace. Práce byly okamžitě přerušeny, když byly objeveny první kostry. V tu chvíli se na místo dostavil tým specialistů z archeologického oddělení Slováckého muzea. Vedoucím týmu byl uznávaný archeolog Zdeněk Kuchař, který s nadšením zahájil záchranný výzkum. A to, co objevil, předčilo všechna očekávání.

Odhalení skrytých tajemství

Archeologové vyměřili sondu o rozměrech 10 x 5 metrů, ve které postupně odhalovali jednotlivé vrstvy půdy a artefakty. "V horních úrovních kulturní vrstvy jsme narazili na otisky sídlištních aktivit, sídlištní jamky a další těžko interpretovatelné prohlubně," popisuje Zdeněk Kuchař. Překvapením bylo velké množství zdobené keramiky s antropomorfními a zoomorfními prvky, jako například výčnělky ve tvaru ručičky nebo nožičky.

Keramika s hlubokým významem

Nalezené keramické fragmenty naznačují složitost náboženských představ a rituálů pravěkých obyvatel. "Tyto prvky nejsou jen dekorativní, ale skýtají náhled do náboženských představ lidí z této doby," upozorňuje Kuchař. Zvláštní a tajemné artefakty jako malá keramická paže nebo předměty vyrobené z mořské mušle poukazují na možné kultovní předměty.

Pohřební rituály

Při dalších pracích byly objeveny dvě kompletně zachovalé lidské kostry uložené ve skrčené poloze na levém boku s hlavou směřující k východu. "Je to fascinující, že pro pohřbené nebyly vyhloubeny standardní hroby, ale těla byla uložena do rozměrnějších sídlištních objektů," popisuje Zdeněk Kuchař. Tento objev následně vyvolává otázky o různorodosti pohřebních rituálů v pravěkém sídlišti.

Kultura s lineární keramikou

"Všechny nalezené artefakty a skelety přisuzujeme lidu kultury s lineární keramikou, která byla přítomna v našem regionu před 7000 lety," zdůrazňuje Kuchař. To znamená, že nynější nález nejen potvrzuje, ale také rozšiřuje naše chápání života a smrti v pravěkém období.

Nález v Ostrožské Lhotě nám přináší nespočet otázek, které mohou změnit způsob, jakým vnímáme nejen naši lokální, ale i celkovou evropskou prehistorii. Umožňuje nám nahlédnout do komplexní společnosti se svými rituály, náboženskými představami a denním životem. Tento objev je nejen monumentální v archeologickém smyslu, ale také v tom, jak nám umožňuje spojit se s naší vlastní, odvěkou minulostí. Nyní, když je zahrada v Ostrožské Lhotě navždy spojena s 7000 let starými osudy, je na nás, abychom tento unikátní nález náležitě ocenili a zachovali pro budoucí generace.

Zdroje: zlin.rozhlas.cz, zlin.cz, minutovezpravy.cz