Isla de las Muńecas býval obyčejným ostrovem, který vypadal jako několik jeho sousedů. Plný zeleně lákal k založení farmy a pěstování plodin. To byl také sen Dona Juliana Santana Barrera, který se sem v padesátých letech minulého století přestěhoval. Netušil však, že toto rozhodnutí mu obrátí život naruby.

Nebylo lehké žít na ostrově osamocený život, byl obklopen pouze lekníny a vodou. Nikdo se už dnes nedozví, jak to doopravdy bylo, ale farmář prý u ostrova našel tělo utopené dívenky. Snažil se ji oživit, ale marně. Zanedlouho viděl v kanále plavat panenku a Dona Julian ji s myšlenkou, že patřila oné dívce, vylovil. S cílem projevit utonulé úctu a dát její duši možnost návratu, panenku zavěsil na strom. Od té doby se muž změnil.

Poháněn neviditelnou silou začal sbírat další a další panenky, maloval na jejich obličeje a zavěšoval je na stromy. Vypráví se dvě verze, za jakým účelem farmář panenky sháněl. První je, že je sbíral, aby si duch dívky měl s čím hrát, a další verze příběhu zase mluví o tom, že ho její duch nepřestával pronásledovat a našeptával mu, že chce více panenek. Hračky nacházel v kanále, na skládkách odpadu nebo je získával výměnou za své zemědělské produkty. Dohromady sehnal více než 1 500 panenek.

Osamělý muž obklopený panenkami, z nichž některé z nich vypadají jako znetvořené mrtvoly dětí s krvavými šrámy, se prý s faktem, že utopenou holčičku nedokázal zachránit nikdy nesmířil. Jeho tělo našli v roce 2001. Na stejném místě, kde údajně našel onu dívku. Don Julian Santana Barrera ukončil svůj život a utopil se.

Od té doby na ostrov proudí stovky turistů, kteří chtějí dílo posedlého farmáře vidět na vlastní oči. Jsou totiž všude. Na stromech a na zemi, seskupené na dřevěných plotových sloupech nebo visí na prádelních šňůrách jako prádlo. Jejich mrtvé oči hledí z poloprázdných důlků a jejich špinavé vlasy visí jako pavučiny, kůže je strupovitá, odlupuje se a jejich kypré končetiny jsou roztroušeny všude – paže a nohy jsou rozházené nahodile, hlavy bez těla jsou nabodnuté na kůly. Navíc se vypravuje, že pohybují hlavami, šeptají se mezi sebou a mrkají. Torza panenek se staly útočištěm pro hmyz a jejich bzučení z jejich útrob opravdu nahrává fantazii.

Ostrov na první pohled i za denního světla vypadá děsivě a hned vás napadne, že toto dílo nemohl vytvořit zdravý člověk. Příběhy duchů jsou však součástí místní tradice. V Cuemanco, jednom z doků, jsou četné kříže a plakety věnované La Lloroně, „Plačící ženě“. Místní vypravují, že aby mohla být s mužem, kterého milovala, zabila své děti. Ten ji ale odmítl a ona se utopila. Když jsou ostrovy pokryté mlhou, mnozí tvrdí, že v okolí slyší naříkat ženu, která své děti zoufale volá.

(Zdroj: /isladelasmunecas.com/ a en.wikipedia.org/wiki/The_Island_of_the_Dolls)