Sexuální tradice

Důležitost intimity v životě je nepopiratelná, jak ukazují různé kultury po celé planetě. Ačkoliv každá kultura má k intimitě svůj vlastní postoj, její význam je nesporný.

Zdroj: Youtube

Ostrov Mangaia, který je součástí státu Cookovy ostrovy, působí na první pohled jako sexuální utopie. Jeho společenské normy, kde starší ženy mají poměr s mladými kluky a kde je orgasmus běžným jevem pro obě pohlaví, nás mohou nutit k tomu, abychom se zamysleli nad vlastními tabu a stigmaty. Ale jaký je skutečný příběh za touto na první pohled lákavou fasádou?

Bolestivý rituál

Ve věku, kdy většina z nás je ještě ponořena do světa hraček a nevinných her (asi ve věku 8 nebo 9 let), se chlapci učí masturbaci. Po dosažení 13 let se setkávají s prvním zásadním rituálem, který znamená vstup do světa dospělých – subincizi (naříznutí penisu). Po tomto bolestivém obřadu se od nich očekává, že se stanou sexuálně aktivními.

Učitelky sexuální výchovy

Do prvních sexuálních zkušeností chlapce obvykle zasvěcují starší ženy. Tato praxe má svůj původ v přesvědčení, že starší ženy mají dostatek zkušeností k vedení mladých chlapců, naučí je, jak uspokojit partnerku a jak chápat důležitost vzájemného potěšení.

Důležitost orgasmu

V mangaiské kultuře je orgasmus považován za základní aspekt sexuálního setkání. Pro muže je důležité nejen dosáhnout vlastního orgasmu, ale také uspokojit svou partnerku. Mladí muži se často chlubí svými sexuálními úspěchy, což odráží vysokou společenskou hodnotu přikládanou sexuální výdrži a schopnosti uspokojit partnera.

Sexuální násilí

Ačkoli mangaiská kultura je známá svou otevřeností k sexualitě, má to i své slabiny. Jednou z nich je násilí vůči ženám. Někteří muži využívají svého postavení, aby nutili ženy k sexu, což vedlo k neplánovaným těhotenstvím a nemanželským dětem. V minulosti nebylo nemanželské dítě na Mangaia tabu, ale s rostoucím vlivem západní kultury to začíná být společenským problémem.

Mangaiská kultura nabízí fascinující pohled na lidskou sexualitu a způsoby, jakými se lidé mohou vyrovnávat se svými sexuálními potřebami a touhami. Ačkoli některé z jejich tradic mohou být pro nás obtížně pochopitelné, stojí za to se na ně podívat s otevřenou myslí. Dnešní Mangaia čelí velké výzvě, neboť tradiční hodnoty zde čelí trendům moderního života.

Zdroje: medium.com, sexinfoonline.com, opera.news