Historický význam ostrovů

Historicky slouží ostrovy jako strategické body, a to jak z navigačních, tak z geopolitických důvodů. Záhada ostrova Bermeja však přesahuje pouhou geografii. Tento přízračný ostrov, který se nachází severozápadně od poloostrova Yucatán, byl námořníkům a kartografům znám po staletí. Historické mapy ukazovaly jeho existenci, a přesto se v moderní době zdá, že ho pohltily vody a nezanechaly po něm žádné stopy.

Zdroj: Youtube

Středověká záhada

První zmínka o Bermeja pochází z 16. století, ze španělské sbírky ostrovů od Alonsa de Santa Cruz. Poté se po celá staletí ostrov na mapách vždy objevoval. Přesuneme-li se však do 21. století, všechny stopy po něm ze současných map zdánlivě zmizely.

Strategická hodnota v moderní době

Tato matoucí absence nezůstala bez povšimnutí. Zejména na konci roku 2000, kdy se poloha ostrova stala ústředním bodem jednání mezi Spojenými státy a Mexikem o právech na těžbu ropy v Mexickém zálivu. Vzhledem k tomu, že ostrov Bermeja měl strategickou polohu ve výlučné ekonomické zóně (EEZ), mohly se na něm potenciálně nacházet rozsáhlé zásoby ropy. Jeho další existence by upevnila územní nároky Mexika a zajistila by mu práva na přibližně 22,5 miliardy barelů ropy.

Když se však obě země připravovaly na vymezení svých námořních hranic a práv na ropu, Bermeja nebyla k nalezení. V ambiciózní snaze získat ztracené území zpět se mexická vláda pustila do důkladného hledání jeho polohy. I přes tři rozsáhlá pátrání v roce 2009 se ostrov nepodařilo objevit. Ani komplexní námořní studie Mexické národní autonomní univerzity nedokázala objevit hmatatelné důkazy o jeho dřívější existenci.

Teorie o zániku Bermeje

Jak by ale mohl ostrov Bermeja s tak jasnými historickými záznamy jednoduše přestat existovat? Záhadu se pokusilo rozluštit několik teorií, od pravděpodobných až po přitažené za vlasy.

Za prvé, geopolitický podtext vedl ke vzniku konspiračních teorií. Některé frakce tvrdí, že strategický význam ostrova vedl k jeho záměrnému vyhlazení. Obvinění létala rychle a houstla, přičemž se ukazovalo jak na Spojené státy kvůli územním ziskům, tak dokonce na Mexiko jako na opatření, které mělo odradit pašeráky drog. Konkrétní důkazy na podporu tvrzení však stále chybí.

Role přírodních jevů

Přírodní jevy nabízejí jiný pohled. Neúprosné síly eroze mohly ostrov postupně opotřebovávat, až zcela zmizel. Geografické změny, i když jde o méně pravděpodobné vysvětlení, mohly způsobit přemístění ostrova. Přesto, pokud by k takovým významným pohybům došlo, pravděpodobně by zanechaly znatelné stopy nebo vzory.

Přesvědčivý argument poskytuje nepopiratelná realita stoupající hladiny moří. S globálním stoupáním vod se menší pevniny stávají zranitelnými vůči potopení. Ačkoli tato teorie má svou váhu, je matoucí, že ani podvodní průzkumy nedokázaly identifikovat pozůstatky Bermeje.

Šlo jen o nepřesnost?

Nejrozumnější vysvětlení však zřejmě spočívá v nepřesnostech, které byly vlastní rané kartografii. Historická tvorba map, často založená na výpovědích námořníků, omezených technologiích a někdy i na záměrném zamlžování, které mělo odradit soupeře, mohla snadno obsahovat nepřesnosti. Z tohoto pohledu mohla být existence Bermeja kartografickou chybou, která přetrvávala napříč generacemi.

Bez ohledu na jeho skutečný osud zůstává legenda o ostrově Bermeja zajímavou kapitolou v análech geografie. Její příběh slouží jako dojemná připomínka neustále se vyvíjející povahy našeho světa, vzájemného působení přírody a geopolitiky a záhad, které stále zpochybňují naše chápání planety.

Zdroje: yourtango.com, lonelyplanet.com, mesazhi.com