Největší vodní dílo

Orlická přehrada je impozantní vodní nádrž přicházející se na řece Vltavě. Její hloubka dosahuje až 74 metrů a rozloha se rozkládá na více než 2 545 hektarech. Nejvýše nad hladinou Orlické přehrady se tyčí Žďákovský most, který je se svou výškou 90 metrů nad dnem údolí nejvyšším mostem v České republice. I tento most má svůj temný díl historie, neboť se z něj shazovaly sudy obsahující tajemné oběti orlických vrahů.

Pod hladinou skončilo 16 vesnic

Výstavba Orlické přehrady byla nezbytnou reakcí na časté povodně způsobené vysokým podílem srážek v této oblasti. V roce 1954 bylo rozhodnuto o vybudování vodní nádrže, která by měla kontrolovat tok Vltavy a chránit okolní oblast před povodněmi. Stavba si vyžádala denně střídajících se 1 500 dělníků a bohužel i dvě oběti. Vzniklému umělému jezeru muselo ustoupit 14 mlýnů, velký počet pil a 650 obytných a hospodářských staveb, z nichž většina musela být zbourána. Celkem bylo zatopeno 16 vesnic a osad, včetně obce Těchnice a Ždákova, která se nachází hluboko pod hladinou.

Ráj pro potápěče

Zdroj: Youtube

Zajímavostí je, že řada zaplavených staveb zůstala v pozoruhodně dobrém stavu, včetně kostela sv. Štěpána. Potápěči tak mají možnost pozorovat architekturu těchto vesnic nejen zvenku, ale také zevnitř individuálních staveb. Potápění na dně Orlické přehrady tak nabízí jedinečný pohled do minulosti. Ačkoli tato aktivita není kvůli zakalení vody úplně jednoduchá, stojí za to se vydat na průzkum.

Stěhování památek

Během výstavby přehrady však bylo několik památek zachráněno. Jednou z nich byl kostel sv. Bartoloměje, který původně stál ve vesnici Červená. Budova byla rozebrána kámen po kameni a opětovně postavena o 110 metrů dále v bezpečí před vodami přehrady. Nešlo jen o samotný kostel – s ním byla přesunuta také barokní zvonice, výjimečné gotické nástěnné malby z 13. století. Svatyně byla obehnána hradbou tak, jako tomu bylo na původním místě. Šlo o obrovskou a složitou práci, která vyžadovala spolupráci odborníků z různých oborů a přesné plánování. Kromě kostela byl zachráněn i řetězový most u Podolska. Před zatopením oblasti byl demontován a o 15 let později znovu postaven u městyse Stádlec na řece Lužnici.

Respekt k historii

Orlická přehrada není jen obrovskou vodní nádrží, ale také místem, kde historie ožívá pod hladinou. Zatopené vesnice přitahují potápěče, kteří hledají jako jedinečnou podívanou a zároveň se dotýkají minulosti. Tyto zapomenuté obce a jejich zachovalé stavby nám připomínají zachování a respekt k historii, která se skrývá i pod vodní hladinou. Orlická přehrada nám ukazuje, že pod každým jezerem může být skryto více, než se na první pohled zdá.

Zdroje: cs.wikipedia.org, ctidoma.cz, pribram.cz