Půvab rychlé výstavby

Rychlá instalace okálů nebyla jen technickým zázrakem; symbolizovala svěží a bezstarostný přístup k modernímu bydlení. Tyto domy byly předchůdci dnešních satelitních městeček a nabízely střední cestu mezi městským pohodlím a venkovským soukromím. Rychlost montáže byla bezkonkurenční a umožnila rodinám být svědky zrodu nového domu během jediného dne. Už jen díky tomuto aspektu se domy okál staly mezi českým obyvatelstvem velmi žádanou volbou.

Achillova pata okálů

Navzdory své popularitě nebyly domy okál bez chyb. Problémy, jako je špatná konstrukce parozábrany a tepelné mosty, vedly k nechvalně známým zažloutlým rohům, které jsou známkou kondenzované vody ve stěnách. Navíc zvuková izolace odrážela dobové standardy, které by podle dnešních měřítek byly považovány za nedostatečné.

Zdravotní a bezpečnostní problémy

Ještě znepokojivější byla zdravotní rizika spojená s těmito budovami. Přítomnost formaldehydu a azbestu – oba jsou považovány za vážná zdravotní rizika – byla předmětem obav a přiměla Státní zdravotní ústav k vydání varování. Látky, běžně používané při stavbě okálů, byly spojovány s rakovinou a dalšími nemocemi, což podtrhuje potřebu důkladných kontrol a renovací.

Domek byl dodáván včetně kuchyňské linky Domek byl dodáván včetně kuchyňské linky Zdroj: Profimedia

Rizika renovace

Majitelé domů, kteří se snaží modernizovat své okály, čelí paradoxu – rekonstrukce může neúmyslně zhoršit jiné problémy. Vylepšená okna, která sice lépe izolují, mohou snížit přirozené větrání, což vede ke zvýšení koncentrace škodlivin v interiéru, jako je formaldehyd. Také ke stavebním úpravám je třeba přistupovat opatrně, zejména pokud jde o materiály obsahující azbest, které vyžadují odborné zacházení.

Čtěte také

Osada Baba ukrývá nádherné prvorepublikové vily

Čtěte také

Unikátní pražská kolonie Baba: Buržoazní experiment pro pražskou smetánku

Bezpečnost především

Vzhledem k obavám doporučil Úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví potenciálním kupujícím, aby před zahájením koupě nebo rekonstrukce provedli posouzení koncentrace formaldehydu a kontrolu azbestu. Jde o kroky, které mají zásadní význam pro zajištění zdraví a bezpečnosti obyvatel a pro předcházení nástrahám, které s sebou nese přestavba historických objektů.

Smíšené dědictví

Majitelé se snaží domy postupně rekonstruovat Majitelé se snaží domy postupně rekonstruovat Zdroj: Profimedia

Když se ohlédneme zpět, dům okál byl pokrokovým řešením, které odpovídalo potřebám své doby. Seznámil český lid s konceptem dřevěných a montovaných staveb, což znamenalo výrazný odklon od tradičních zděných konstrukcí. Zároveň však dal vzniknout přetrvávajícím stereotypům o dřevěných domech, kterými se současní stavebníci a majitelé domů musí opatrně řídit.

Čtěte také

Šumperák je označení pro typ rodinného domu, jehož projekt vznikl na konci šedesátých let 20. století

Čtěte také

Šumperák: Byl dostupný komunistický luxus opravdu tak ohavný a jaký byl uvnitř?

Dům typu okál je svědectvím dobové vynalézavosti a neutuchající snahy o lepší bydlení a zároveň připomínkou důležitosti udržitelných a bezpečných stavebních postupů.

Zdroje: drevostavitel.czvitalia.czarchiv.hn.cz