Invazní hrozba na globální úrovni

Ohnivý mravenec, známý také pod vědeckým názvem Solenopsis invicta, je nepůvodním druhem, který pochází z Jižní Ameriky. Během minulého století se však rozšířil do velké části Spojených států, Mexika, Karibiku, Číny a Austrálie.

Zdroj: Youtube

Nenápadná hrozba

Ohniví mravenci jsou považováni za jedny z nejhorších invazních druhů na světě. Mají neuvěřitelnou schopnost rychle vytvořit super kolonie, kde může být od 150 tisíc až po 2 miliony jedinců. Jejich agresivní povaha jim umožňuje vytlačit jiné kolonie mravenců, což vede k vymírání původních druhů a narušení ekosystémů.

Nebezpečné kousnutí a alergické reakce

Kousnutí ohnivého mravence je nesmírně bolestivé. Jeho jedovaté žihadlo může způsobit malé puchýřky, které pálí stejně jako popáleniny, a v některých vzácných případech i těžké nebo někdy smrtelné alergické reakce. To znamená, že setkání s těmito malými tvory může pro člověka být nejen nepříjemné, ale také potenciálně nebezpečné.

Schopnost přežít extrémní podmínky

Přestože pocházejí z teplých oblastí Jižní Ameriky, dokáží přežít i v chladnějších podmínkách až do -9 °C. To jim dává výhodu v adaptaci na nová území. A pokud jde o povodně? Žádný problém. Dokážou vytvořit "vor" a plout na něm, dokud nenajdou suchou půdu.

Ekonomické a sociální dopady

Ohniví mravenci jsou také ekonomickou noční můrou. Ročně způsobují škody za miliardy dolarů, poškozují budovy, zařízení, infrastruktury, zemědělské plodiny, a dokonce i elektrická zařízení. Jejich hnízda pod konstrukcemi, jako jsou chodníky a základy staveb, mohou způsobit problémy se statikou a zvýšit riziko zřícení budov.

Ohniví mravenci také představují hrozbu pro zvířata, kterým mohou způsobit vážná zranění nebo je usmrtit, zejména pokud jsou mladá, slabá nebo nemocná. Invazivní populace mravenců nezná hranice, a jak se ukázalo nedávno, dorazila už i do Evropy.

Sicílie jako vstupní brána

Podle studie vedené Institutem evoluční biologie (IBE) se ohnivý mravenec usadil na Sicílii, konkrétně poblíž města Syrakusy. Tady bylo identifikováno téměř 90 hnízd tohoto invazního druhu. Genetická analýza naznačuje, že druh mohl pocházet z Číny nebo USA. Mattia Menchetti, výzkumník z Institutu evoluční biologie ve Španělsku, komentoval toto zjištění slovy: "Nalezení tohoto druhu v Itálii bylo velkým překvapením, ale věděli jsme, že tento den přijde."

Riziko šíření

Sicílie, známá svým vývozem pomerančů, citronů a dalších středomořských rostlin, nyní představuje potenciální zdroj šíření ohnivých mravenců po celém Středomoří. Podle vědců může invazivní druh zasáhnout až 7 % evropského území. Pokud by se šíření nezastavilo, mohlo by to mít vážné ekonomické dopady na celý kontinent.

Dorazí i do Česka?

Změna klimatu může být spojencem ohnivých mravenců v jejich invazi do Evropy. Modely naznačují, že do roku 2050 by mohli být schopni přežít i ve střední Evropě. To znamená, že i Česká republika by v blízké budoucnosti mohla čelit tomuto nebezpečnému vetřelci. Jeho rozšíření k nám je pravděpodobné.

Ohnivý mravenec není jen dalším hmyzem. Je to invazní druh s potenciálem způsobit vážné škody na ekosystémech, ekonomice a způsobu života lidí v postižených oblastech. Vědci a odborníci však pracují na strategiích, jak tuto hrozbu řešit, což představuje určitou naději.

Zdroje: ndtv.com, earth.org, news.sky.com