Průkopník na cestě za tajemstvím

Vedoucí archeolog tohoto průkopnického výzkumu Ivan Šprajc s obdivuhodným nadšením popisuje, jak se tým postupně probíjel pralesy, aby odhalil ztracené tajemství. Nejprve archeologové narazili na impozantní kamenné sloupy, které stále hrdě držely svůj původní postoj. Pak přišly na řadu pyramidy a hřiště na míčové hry a každý objevený kámen odkrýval novou kapitolu historie. To, co nejdříve vypadalo jako opuštěné území, se proměnilo v obraz dávno zapomenutého života.

Zdroj: Youtube

Objev dostal jméno Ocomtún

Nový objev dostal jméno Ocomtún – slovo z yukatecké mayštiny znamená "kamenný sloup". Tento název je odvozen od bezpočtu kamenných sloupů, které se v lokalitě nacházejí a které poskytují další střípek skládačky do příběhu Mayů. Moderní technologie hrály v tomto bádání klíčovou roli – díky leteckému laserovému skenování (LiDAR) bylo možné přesně identifikovat koncentrace staveb na poloostrově Yucatán.

Geografické tajemství starověkého města

Jedním z nejzajímavějších aspektů Ocomtúnu je jeho geografická poloha. To, co se zdálo být pouhým poloostrovem, skrývá ve skutečnosti vyvýšené místo obklopené mokřady. Monumentální jádro města rozkládající se na ploše více než 50 hektarů zahrnuje pyramidy dosahující výšky až 15 metrů, což svědčí o dávné slávě a významu tohoto místa.

Místo setkání zemského a duchovního

Ocomtún nebyl pouze středem mayského života, ale také centrem náboženských obřadů. Pyramidy, jejichž stupně nesly tajemství dávných rituálů, se staly spojovníky mezi lidstvem a duchovními sférami. Kamenné sloupy, průvodci do výšin, a náměstí zdobená nízkými budovami, všechno to naznačuje, že Ocomtún byl místem, kde se spojovala zemská a nadpřirozená síla.

Pelota – zábava i rituál

Zvláštní místo zaujímá i pelota – míčová hra, která sloužila nejen jako zábava, ale také jako důležitý rituál. Hráči se přemisťovali přes hřiště symbolizující sluneční pohyb po obloze, a při tom vzývali síly života a smrti. Odkaz na pelotu je mimořádně zajímavý, neboť nedávný výzkum naznačuje, že popel mayských vládců mohl být použit při výrobě míčů, aby bylo možné po smrti znovu ožít.

Vzorky keramiky jako svědci doby

Avšak Ocomtún nebyl imunní vůči časovým změnám a proměnám. Keramické vzorky nasbírané na místě budou odhalovat více o životě, který zde kdysi panoval. Toto mayské město hrálo svou roli v komplexním tkanivu historie a ideologie. Svým způsobem je Ocomtún odrazem změn, které vedly k úpadku mayské kultury v Yucatánské nížině. Kolektivní krize, dřímající pod povrchem města, byla zrcadlem mnohem širšího kolapsu mayské civilizace, který ovlivnil desítky městských oblastí.

Sucho, odlesňování a proměny v kulturní krajině postupně zapříčinily úpadek, který dal vzniknout tichým ruinám. Ocomtún dnes představuje důležitý klíč k pochopení toho, jak se mohly proměnit jedny z nejvýznamnějších civilizací světa. Ztracené mayské město vyvstává jako memento minulosti, s vědeckými objevy jako světly, která osvětlují stíny historie.

Zdroje: bbc.com, livescience.com, sciencealert.com