Zhruba sto obyvatel, rozdělených mezi 18 rodin, sdílí tento neobvyklý domov. Jsou součástí čínské etnické menšiny Miao a jejich životní styl je hluboce zakotven v jeskyni, která jim poskytuje útočiště a základní potřeby. Jeskyně má rozměry 92 metrů na šířku, 49 metrů na výšku a 229 metrů do hloubky. V těchto kompaktních proporcích se odvíjí celý život vesničanů.

Bída jeskynních lidí

Zdroj: Youtube

Od doby, kdy vesnice vznikla v roce 1949 a její obyvatelé sem přišli hledat úkryt, se Zhongdong stal jejich pevným domovem. Etnická skupina Miao dokáže využívat jedinečných podmínek jeskyně a vytvořila si zde vlastní životní styl. Na okraji jeskyně stojí domy vyrobené ze dřeva a bambusu, zatímco většina jejího vnitřního prostoru zůstává nevyužitá. Každá rodina má svůj vlastní malý bazének na dešťovou vodu. Elektřina, která do vesnice dorazila až v roce 2000 díky velkorysému americkému turistovi, značně zjednodušila každodenní život.

Návrat k tradičnímu životu

Přestože vláda nabízí modernější životní podmínky, vesničané zůstávají věrni svému tradičnímu způsobu života. Několik pokusů o přesídlení skončilo jen krátkými obdobími absence, kdy se většina obyvatel rychle vrátila zpět do své milované jeskyně. Jejich odhodlání je ukotveno jak v historických vzpomínkách, tak v praktických důvodech. Jeskyně, od města vzdálená 40 minut pěšky a hodinu jízdy autem, nabízí svým obyvatelům zvláštní, časem nezměněný způsob života.

Vládní snahy o přesídlení

Čínská vláda usiluje o boj s chudobou a často se pokouší přesídlit obyvatele z odlehlých oblastí do měst. Vládní plán skoncovat s chudobou zahrnoval přesun více než osmi milionů lidí. Přesto mnozí vesničané zůstávají pevní ve svém rozhodnutí a odmítají nabídky nových domovů a vylepšených podmínek.

Turistika: Příležitostní zdroj příjmů

V okolí národního parku Getu River, kde se Zhongdong nachází, turisté představují příležitostní zdroj příjmu pro vesničany. I když je návštěv jen málo, pro místní to znamená významný zdroj kapesného.

Liu Chizhong, úředník z městské správy Getu River, má na starosti komunikaci s vesničany a usiluje o jejich přesídlení. Avšak i přes nabídky kvalitnějšího bydlení a lepšího života ve městě odmítají vesničané svůj domov opustit. Liu nabízí různé výhody včetně trvalého vlastnictví půdy a podílu na příjmech z turismu, ale obyvatelé Zhongdongu jsou neoblomní.

Přestože se zdá, že se jedná o nesmírně složitou situaci, vesničané čelí výzvám s hrdostí a odhodláním. Jejich příběh je svědectvím o tom, jak lze v dnešní době rychlých změn najít sílu a odhodlání v tradici a identitě.

Zdroje: boredpanda.com, goldthread2.com, nytimes.com