Monument starověku

Pokud chcete tento záhadný odkaz k minulosti prozkoumat osobně, stačí se vydat na Šumavu, konkrétně nedaleko Kašperských Hor. V nadmořské výšce přibližně 1005 m objevíte pravěké hradiště. Většina odborníků předpokládá, že se jedná o zbytky keltského oppida, považovaného za nejvýznamnější keltské sakrální místo v našem státě. Jeho lokalita z něj dělá nejen nejvýše položené keltské hradiště v České republice, ale také nejvyšší archeologický skvost v zemi.

Kamenné tajemství

Obří hrad byl objeven na počátku 20. století a skládá se z centrální akropole a okolního předhradí. Téměř celý je chráněn dvojitým kamenným valem. Zajímavostí je, že kameny byly postaveny bez malty, tedy na sucho. Mezi dominantními konstrukcemi vyniká kamenná vstupní brána a takzvaný kamenný stůl, jehož funkce a historický význam stále zůstávají obestřeny tajemstvím.

Zdroj: Youtube

Až v roce 1988 se uskutečnil první důkladný archeologický průzkum. Další výzkumy pokračovaly v letech 2002-2003. Přestože bylo objeveno několik mincí z období 3. až 1. století př. n. l., žádné jiné artefakty či stavby, které by podaly více informací o životě na tomto místě, nebyly objeveny.

Sídlo, nebo útočiště?

Vzhledem k extrémním klimatickým podmínkám a nedostatku každodenních artefaktů někteří badatelé navrhují, že Obří hrad mohl být spíše útočištěm než běžným sídlem. Existují teorie o jeho možném využití jako ochranného místa. Nicméně vzhledem k jeho monumentální struktuře je nejpravděpodobnější, že měl kultovní funkci.

Záhada zničení

O tom, že zde není o záhady nouze, svědčí i způsob zničení hradu. Na rozdíl od jiných keltských hradišť, která nesou stopy požárů a válečného ničení, valy na Obřím hradě vypadají, jako by byly roztrhány obrovskou silou. Balvany jsou rozdrceny na několik kusů, což by odpovídalo zemětřesení. Má to ale jeden háček. V tektonicky klidné oblasti to nezní příliš pravděpodobně. Jak byl tedy hrad zničen?

Svítící kosti

Jedním z dalších zajímavých aspektů tohoto místa jsou podivné nálezy, o kterých se vypráví. Představte si obrovskou třímetrovou kost, která ve tmě svítí. Ačkoli se to může zdát jako výplod fantazie, kosti byly nalezeny uvnitř hradiště, a dokonce jich bylo tolik, že mohly být použity k vybudování lávky přes říčku Losenici. Skutečnou záhadou však zůstávají obrovské rozměry těchto kostí.

Obři a ukryté zlato

Lidová tradice, jak je ve zvyku, přichází s vlastním vysvětlením. Velké kosti mohly patřit obrům, kteří podle pověsti kdysi tento hrad vystavěli a žili zde izolováni od lidí. Údajně schovávali zlato, které získali z okolních kopců, do jeskyní pod Obřím hradem. Když se odstěhovali, hrad se rozpadl a vchod do jeskyně byl zasypán. Zlatý poklad ovšem dodnes nikdo nenašel.

Obří hrad, záhadný a tajemný, zůstává neodhaleným pokladem české historie a kultury. Je to muzeum pod širým nebem plné otázek, na které neznáme odpovědi. Možná jednoho dne archeologie nebo některá jiná věda rozluští tajemství tohoto nádherného keltského místa. Do té doby Obří hrad zůstává tichým strážcem starých záhad a místem, kde historie a legenda jsou neoddělitelně spojeny.

Zdroje: kudyznudy.cz, vyslapy.cz, plzen.rozhlas.cz