Mešity se vyskytují po celém světě, asi nejvíce jich najdete v arabském světě a v Turecku. V Indii a v Afghánistánu byly mešity stavěny pod vlivem mughalské architektury, která skloubila islámské a indické prvky. V Číně se mešity stavěly ještě dřív, kolem 8. století - mešity si tady však, na rozdíl od Indie, nedokázaly udržel svůj "islámský" vzhled, a podobají se spíš pagodám.

Evropě se první mešity objevily s příchodem muslimů do Španělska a Francie. Na jihovýchod Evropy se mešity stavěly za Osmanské říše. Později, od 20. století je najdeme i po Evropě.

Mešita versus kostel

Asi největšího rozdílu (kromě odlišné architektury a výzdoby) si všimnete ihned po příchodu. V mešitách totiž nenajdete lavice ani židle, tak jako jsme zvyklí v křesťanských kostelech. Muslimové se modlí na modlitebních kobercích, jimiž je pokryta skoro celá podlaha mešity. Do mešity nesmíte vejít s obuví na nohou, musíte ji odložit před vchodem. Lavice (a dříve i speciální místa pro šlechtu) v kostelech odrážejí hierarchii věřících, a mešita naproti tomu není nijak hierarchicky členěna.

Mešity jsou nevěřícím většinou přístupné, ale je lépe si to předem ověřit. A nesmíte zapomenout, že ženy a muži se modlí v oddělených prostorách.

Rumunsko

Konstanca je střediskem rumunského pobřeží Černého moře, je plná pláží, ale i nečekaných kulturních zážitků. Mešita Mahmudie v rumunské Konstantě Kromě takových to antických památek se zde dochovala také mešita z dob Osmanské říše. Mešita byal postavena roku 1910 a je sídlem muftího, duchovního vůdce pro asi padesát tisíc rumunských muslimů (Turci a Tataři).

Bosna a Hercegovina

Válka na Balkáně si mimo jiné stala také symbolem ničení muslimských míst. Jedním z mnoha dokladů tohoto barbarství bylo zničeno mnoho mešit v převážně srbském městě Banja Luka (některé byly zapsány v UNESCO) a při bombardování Sarajeva i některé v metropoli.

Daytonská smlouva z roku 1995 vytyčila nové rozdělení země a některé původně muslimské části připadly Srbům připadly Srbům, a naopak původně srbská území se stala muslimská.

Makedonie

Tetovo je páté největší město Makedonie. Nejvýznamnější památkou je tzv. Malovaná mešita z 15. století. Později byla přebudována na začátku 19. století. Interiéry vás přímo oslní. Nedá se to k ničemu podobnému přirovnat.

Bulharsko

Plovdiv ukrývá ve svém starém městě mešitu Džumaja.Ta je považována za nejstarší evropskou mešitu (vyjma maurské architektury ve Španělsku). Pochází ze 14. století a byla dvakrát renovována.

Mešita Banya Bashi pochází ze 16. století, a pochází z období pětisetleté osmanské nadvlády. Mešita byla postavena na místě termálních lázní (odtud je i její název) a jeden pramen stále tryská nedaleko mešity. Momentálně je to jediná funkční mešita ve městě.

I u nás a i v ostatních částech Evropy významná část společnosti zajímá vůči stavbě mešit negativní postoj.

Řecko

Nová mešita v Soluni je dílem italského architekta a pochází až z roku 1902. Byla postavena pro sektu Dönme (hnutí, známé dnes jako sabatianismus, židé, kteří se znelíbili tureckým úřadům a museli nuceně konvertovat k islámu; pozn. red.). Ti však město opustili a pak budova sloužila archeologickému muzeu a dnes se zde pořádají výstavy.

Chorvatsko

Záhřeb ve čtvrti Borovje skrývá netradiční mešitu. Je největší v Záhřebu a začala se stavět v roce 1981 a dokončena byla o 6 let později. Jde o jednu z nemnoha příkladů moderního pojetí mešity.