Prokopské údolí, nesoucí jméno po světci a poustevníkovi Sv. Prokopovi, je legendárním a významným místem na území našeho hlavního města. Jde o oblast, proslulou nejen svojí geologickou hodnotou, ale také mnoha zajímavými nálezy důkazů o prehistorickém životě, včetně slavného Homo sapiens fossillis. Kromě své bohaté historie se však údolí může pochlubit také podzemním objektem, který si získal pověst jednoho z nejtajemnějších míst v ČR.

Město pod městem

Pražské podzemí je skutečně labyrintem, spletí tunelů a tajných míst, pocházejících z různých období pražské historie – od dávných spojovacích chodeb a sklepů na Starém městě až po nejmodernější kolektory a kanály, tak Praha skrývá velkou část svého zajímavého “životopisu" hluboko pod zemí. Jeho součástí je také právě zmíněný objekt K-116, který vznikl v místech bývalé Prokopské jeskyně a poté také vápencového lomu.

Letecká továrna nebo něco docela jiného?

Tajné podzemní prostory, které jsou dnes známy pod kódovým označením K-116, mají svoji historii pevně zakořeněnou v tragických letech druhé světové války. Protože bylo i v téhle kruté době území Protektorátu Čech a Moravy oproti jiným stále ještě relativně v bezpečí před nálety a vojenskými akcemi, nacházela se tady celá řada výrobních závodů a průmyslových objektů s válečným významem. A mezi ty patřil i záhadný K-116. Podle dostupných informací se zde totiž nacházela podzemní továrna koncernu Junkers, určená k výrobě leteckých motorů. Šlo tak tedy o jeden z klíčových průmyslových bodů okupovaného Československa.

Místo faktů jen spekulace

Po válce byla továrna opuštěna a jakýkoliv přístup do ní byl po desetiletí veřejnosti zakázán a odborníkům omezován. Objekt obestřený tajemstvím se tak zcela logicky stal předmětem mnoha spekulací a vyprávění. Co jiného také zbývalo, když výzkum těchto podzemních prostor byl obtížný, často blokovaný vojenskými a státními institucemi. Aura tajemství, doslova obklopující celý objekt K-116, tak zářila stále jasněji a intenzivněji.

Tak přece továrna!

Postupně se však začaly objevovat některé informace o tom, co by se v podzemí Prokopského údolí mohlo skrývat. Byly nalezeny stopy po technickém vybavení, které odpovídalo době druhé světové války, stejně jako náznaky rozsáhlé infrastruktury potřebné pro provoz takové továrny. Dokonce byly nalezeny tunely o délce kolem tří set metrů s až osmimetrovou výškou, kam podle některých informací mohl vjet dokonce obrněný vlak. Byly zde nalezeny i stopy po jakémsi podzemním nádraží i s překladištěm, které mohla sloužit k transportu materiálu a výrobků. I když se nacisté snažili, novou podzemní továrnu se jim zprovoznit nepodařilo.

Zdroj: Youtube

Válka skončila, ale co bylo dál?

Navzdory těmto důkazům však zůstává mnoho otázek bez odpovědí. Jaký byl skutečný rozsah výroby v objektu K-116? Byl tento podzemní komplex využíván i po válce, a pokud ano, k jakým účelům? Jisté zprávy hovoří o tom, že tajné prostory sloužily po určitou dobu také jako sklady zeleniny.

Jaké byly tedy skutečné důvody pro tak razantní omezení přístupu do tohoto místa? Armáda si K-116 nárokovala i v dalších letech, podle odborníků zde prý dokonce probíhaly testy nových zbraní a také příprava na proměnu podzemí na válečný kryt buď až pro tisícovku "obyčejných" lidí nebo i pro politické a armádní špičky. O vojenském zájmu vypodívají také některé další akce, které se v údolí za dob socialismu v naší zemi děly. Kostel svatého Prokopa byl oficiálně odstřelen z důvodu porušené statiky, ale hovořilo se také o tom, že bylo nutné zbavit se snadno zaměřitelné stavby v jinak klidné krajině. Zbourán byl také místní historický Dalejský mlýn, stojící u jednoho ze vstupů do podzemí – opravdu šlo jen o náhody? Bez ohledu na tyto nejasnosti však objekt K-116 zůstává fascinující památkou na turbulentní období historie Československa a tajemným symbolem pražského podzemí.

Je možné, že jednoho dne se podaří objasnit všechna tajemství zmiňovaného místa a pověsti o záhaýdch podzemních prostorách budou nahrazeny konkrétními fakty. Ať už se bude poznávání a odhalování historie vyvíjet jakkoliv, tajemný objekt K-116 zůstává jedním z nejzajímavějších a nejdůležitějších míst v historii pražského podzemí.

Zdroje: wikipedie, lovecpokladu, armyweb