Projekt obchodního domu Labe, který vznikl koncem 60. let 20. století, byl majákem naděje a obnovy. Jeho výstavba v letech 1973-1974 znamenala významný moment v architektonickém a ekonomickém omlazení regionu.

Zdroj: Youtube

Jedinečná architektonická stopa Labe

Labe nebylo jen obchodním domem, ale zážitkovým skokem do soudobých trendů, který překonal své předchůdce, jako byl například obchodní dům Sever. Nešlo pouze o pohodlí při nakupování, ale o skok do avantgardy obchodních prostor, v nichž se odrážely nejen socialistické ideály, ale i západní vlivy. Moderní nákupní centrum se mohlo pochlubit flexibilitou interiéru, která umožňovala dynamické obchodní prostředí přizpůsobené měnícím se potřebám obchodníků i nakupujících.

Centrum rozmanitých služeb

Půvab Labe se nezastavil u maloobchodu. Nacházelo se v něm množství služeb včetně restaurace a terasy, čímž se stanovila nová měřítka v oblasti nákupních zážitků. Jeho komplexní nabídka služeb, kdysi novinka, je dnes standardem moderních nákupních center.

Estetická brilantnost

Za nápadnou přítomností Labe stojí Růžena Žertová, progresivní architektka, která zanechala svou stopu na mnoha podobných stavbách. Návrh pro Labe byl důkazem jejího vizionářského přístupu, který spojoval funkčnost s estetickou působivostí. Fasáda budovy, připomínající vlny Labe, byla obložena unikátní kovovou slitinou odolávající drsným podmínkám prostředí v oblasti.

Labe posloužilo také jako plátno pro umělecké vyjádření. Sochy jako "Labe" od Karla Kronycha a umělecké interiéry, zejména v restauraci a kavárně, zdůraznily kulturní rozměr obchodního domu.

Zlatý emblém

Logo obchodního domu, vytvořené umělcem Procházkou, bylo více než jen identifikátorem značky, bylo to výrazné dílo. Zdobené pravým plátkovým zlatem symbolizovalo bohatství a vznešenost, které Labe představovalo, což bylo v ostrém kontrastu se strohým socialistickým pozadím.

Trvalý odkaz Labe

Navzdory změnám v průběhu času a vzniku nových nákupních center, jako je Forum, zůstává obchodní dům Labe dokladem architektonických a obchodních aspirací své doby. Kandidatura na státem chráněnou kulturní památku dále podtrhuje jeho historický a kulturní význam.

Obchodní domy jako symbol

Obchodní dům Labe nebyl izolovaným fenoménem, ale součástí širší socialistické strategie. Projekty jako Máj, Prior či Kotva zdůrazňují, jak byly obchodní domy klíčové při demonstraci životaschopnosti socialismu prostřednictvím uspokojování obchodních potřeb. Labe bylo v tomto kontextu více než nákupní centrum, bylo výkladní skříní ideologické vize.

Obchodní dům Labe je hrdou připomínkou doby, kdy se architektura a obchod prolínaly a vytvářely nejen nákupní místo, ale i kulturní památku, spojení socialistických ideálů a moderního konzumu. Zlaté logo, které kdysi jasně zářilo nad panoramatem města, je i nadále ozvěnou odkazu doby, kdy obchodní prostory nebyly jen o obchodu, ale také o vyjádření.

Zdroje: cs.wikipedia.org, sever.rozhlas.cz, ustecky.denik.cz