Zdroje: www.renown-travel.com, unusualplaces.org, www.feelguide.com

Cesta k těmto "čepicím" není jednoduchá a člověk se k nim dostane pouze v období dešťů. Důvodem je jezero Inle, které je v letních měsících příliš mělké. Nutná osmi kilometrová plavba kanálem Inn Thein navnadí na poklidnou vesnici Indein, kterou musíte k chrámům procházet. Ženy zde perou oblečení, děti pobíhají po ruinách a lidé všech věkových kategorií prodávají suvenýry nebo obchodují na plovoucím trhu s čerstvou zeleninou a rybami. Kouzelné prostředí z malebného místa udělalo turistickou velmoc, která si však zachovává až posvátnou úctu k životu a historii.

CHRÁMY, KTERÉ POHLCUJE DŽUNGLE

Jelikož je zde chrámů více než tisíc a jejich stav se od 14. století, kdy byly postaveny, neobnovoval, podařilo se jich zrestaurovat jen několik. Z prostředků hlavně zahraničních donátorů se obnovilo pár chrámů, které mají patrné současné architektonické vlivy jako je zlatá barva na kopulích. Historický ráz si však zachovaly. Zvláštní symbióza červenohnědých chrámů, které začíná pohlcovat džungle, jejíž větvičky se, jak dlouhá ruka osudu, proplétají u některých skrz střechu až ke dveřím, v člověku vyvolává zvláštní pocit.

Historie tohoto tajemného místa se datuje až do 3. století před naším letopočtem, kdy Indický císař Ashok vyslal mnichy šířit v Asii buddhismus. O staletí později dva králové baganské říše, Narapatisithu a Anawrahta, postavili na místě první pagody. Další se stavěly ve 14. a v 17. století.

Ve středu skupiny Shwe Inn Thein je také svatyně, v níž svým typickým posedem sedí socha Buddhy. O ní legenda hlásá, že byla postavena samotných králem Ashokou. Bohužel neexistuje archeologický důkaz, který by to potvrdil.

Výlet na místo zahrnuje i relaxační jízdu přes jezero Inle, známé svými plovoucími vesnicemi a farmami, prohlídku obnovených a starých pagod Nyaung Ohak a Shwe Inn Thein, prohlídku vesnice a možnost podpořit místní obyvatele nákupem suvenýrů.

Související články